IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Пројекти

Национални пројекти финансирани од стране ресорног Министарства

ИИИ 45019 – Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних, мултифункционалних материјала дефинисаних својстава, пројекат интегрисаних истраживања Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, 01.01.2011. – 30.06.2016, руководилац пројекта проф. др Ђорђе Јанаћковић, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду.

ТР 34011 – Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима, пројекат технолошког развоја Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, 01.01.2011. – 30.06.2016, руководилац пројекта проф. др Весна Радојевић, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду.

ОН 172037 – Савремени вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима, пројекат основних истраживања Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, 01.01.2011. – 30.06.2016., руководилац пројекта Драгана Живковић, Технички факултет у Бору Универзитетa у Београду.

ИП 1-38 – Производња катализатора из љуске кокошијег јајета и његова примена на добијање биодизела из рециклираних биљних уља, иновциони пројекат Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, 2014 - 2015, руководилац пројекта ван. проф др Ивона Радовић, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду.

Извештај о сигурности снабдевања енергијом Републике Србије од 2011-2013, пројекат Министарства енергетике и заштите животне средине (данас Министарство енергетике), 2013. године, руководилац пројекта др Александар Грујић, Универзитет у Београду, НУ ИХТМ – Центар за материјале и металургију.

Пројекти сарадње са индустријом

Студија изводљивости и економске оправданости изградње фабрике цемента у Угљевику, студија изводљивости, 2014. Корисник: Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске”, Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће „Рудник и термоелектрана Угљевик” а.д. Угљевик, Република Српска, руководилац пројекта др Јасна Стајић-Трошић.

Ревизија (техничка контрола) главног пројекта „Реконструкција постојећег постројења за неутрализацију слабе киселине у циљу третмана отпадних токова FSF и PSC Топионице бакра у Бору”, техничко-технолошко решење, 2014. Корисник: Рударско-топионичарски басен Бор, Група топионица и рафинација бакра Бор д.о.о. Руководилац пројекта др Јасна Стајић-Трошић.

Извештај о изводљивости процеса неутрализације концентроване киселине, студија изводљивости, 2014. Корисник: Рударско-топионичарски басен Бор, Група топионица и рафинација бакра Бор д.о.о. Руководилац пројекта др Јасна Стајић-Трошић.

Центар за материјале и металургију

Контакт

centar za materijale i metalurgiju

Центар за материјале и металургију

Лабораторије:
Карнегијева 4/I
11000 Београд 
Тел/Фаx: 011 3370 412
e-mail: cmm@tmf.bg.ac.rs
Руководилац Центра: 
Др Јасна Стајић-Трошић, научни саветник