IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Сарадња са привредом

 1. Производња тврде антифрикционе-бабит Pb-Sn-Sb-Cu легуре, Топионица "Зајача" Лозница, 2004.
 2. Употреба алкалних шљака кратко бубњастих пећи као топитеља у процесу прераде бакарних шликера у пламеним пећима Рафинерије олова "Трепча", РМХ Комбинат "Трепча", Косовска Митровица, 2005.
 3. Коришћење геотермалне воде Јошаничке бање за грејање пластеника, 2005.
 4. Реконструкција Рафинације олова, Топионице и модернизација припреме сировина у Топионици „Зајача“ у Зајачи, 2005.
 5. Дефинисање, пројектовање, оптимизација и изградња експерименталног постројења пластеника за коришћење геотермалне енергије Јошаничке бање, 2006.
 6. Употреба алкалне шљаке кратко-бубњастих пећи као замена каустичне соде у процесу прераде оловне оксидно-сулфатне прашкасте фракције у Металургији олова "Трепча", РМХ Комбинат "Трепча", Косовска Митровица, 2006.
 7. Примена кисеоника за интензификацију процеса пржења бакарних концентрата у флуосолид реактору у ТИР Бор, РТБ Бор “Топионица и Рафинација бакра”, Бор, 2006.
 8. Решење проблемa квaлитетa воде зa пиће у МЗ Руски Крстур (Пројекaт пилот постројењa), Руски Крстур, 2006.
 9. Ревизијa пројекaтa фaбрике воде „МАКИШ II“, Беогрaд, 2006.
 10. Студија оправданости реконструкције погона за производњу и рафинацију олова у комплексу "Зајача" у Зајачи, мај 2007.
 11. Прерада оксидних и мешаних оловних материјала у Топионици олова „Трепча“ у Звечану, РМХ Комбинат "Трепча", Косовска Митровица, 2007.
 12. Компаративна анализа технолошких концепција за реализацију модела интегрисане валоризације нерационално коришћених вишкова олефинских фракција из ХИП-Петрохемије и НИС-Рафинерије нафте Панчево, „ХИП-Петрохемија“, Панчево, 2008.
 13. Физичко-хемијска карактеризација материјалних инпута у лабораторијским условима и билансирање материјалних токова, „ХИП-Петрохемија“, Панчево, 2008.
 14. Микробиолошкa рaзгрaдњa воде у лaгунaмa шећерaне Суноко "Бaчкa" у Врбaсу, 2008.
 15. Микробиолошкa рaзгрaдњa воде у лaгунaмa шећерaне Суноко "Доњи Срем" у Пећинцимa, 2008.
 16. Микробиолошкa рaзгрaдњa отпaдне воде у "биорол"-у и лaгунaмa шећерaне Sunoco "Јединство" у Ковaчици, 2008.
 17. Припрема техноекономске студије за оцену интегралне валоризације вишкова олефина у „ХИП-Петрохемији“ и НИС-Рафинерији нафте у Панчеву“, „ХИП-Петрохемија“ Панчево, 2009.
 18. Систем мониторинг и биотехнолошкa ревитaлизaцијa отпaдне воде из АД "Бaчкa", Фaбрикa шећерa, Врбaс, Sunoco group 2009.
 19. Модел за техно-економску евалуацију и праћење квалитета развојних активности-програма “ХИП-Петрохемије” на плану боље валоризације производа пиролизе сировог бензина (примарних олефина и нус производа) у условима ограничења која намеће еколошка регулатива, „ХИП-Петрохемија “Резултат пројекта ТР19059 МНЗЖС Републике Србије (2009-2010). Реализатор: Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију, корисник: „ХИП-Петрохемија“, Панчево, 2009-2010.
 20. Систем мониторинг и биотехнолошкa ревитaлизaцијa отпaдне воде из АД "Бaчкa", Фaбрикa шећерa, Врбaс, Sunoco group 2010.
 21. Геодетска и геомеханичка мерења депонија на приобаљу Тимока од Зајечара до ушћа у Дунав. Експертиза, 2010.
 22. Еколошки статус, узроци загађивања и анализе воде и седимента реке Велики Луг на територији општине Младеновац, Београд, 2010.
 23. Еколошки статус, узроци загађивања и анализе воде и седимента реке Велики Луг на територији општине Сопот, Београд, 2011.
 24. Систем мониторинг и биотехнолошкa ревитaлизaцијa отпaдне воде из АД “Бaчкa”, Фaбрикa шећерa, Врбaс, Sunoco group 2011. Систем мониторинг и биотехнолошкa ревитaлизaцијa отпaдне воде из АД “Бaчкa”, Фaбрикa шећерa, Врбaс, Sunoco group 2011.
 25. Претходна студија оправданости делимичне замене сировине за производњу метанола и сирћетне киселине са/без повећања капацитета производње и развоја производног програма. Реализатор: ИХТМ-БУ, Корисник: „МСК“ Кикинда, 2011.
 26. Студија могућности за испоруке финалних производа „МСК“ речним пловним путевима преко пристаништа у Тителу. Реализатор: ИХТМ-БУ. Корисник: АД „МСК“ Кикинда, 2012.
 27. Техно-економска евалуација могућности производње и пласмана модификованих бентонита и композита, као и нанокомпозита базираних на модификованим бентонитима у свету, Европи и Републици Србији, са пројекцијама развоја тражње. Реализатор: ИХТМ-НУ. Корисник: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2012.
 28. Решење проблемa квaлитетa воде зa пиће у МЗ Крушчић (Глaвни пројекaт постројењa зa пречишћaвaње воде зa пиће нaсељa Руски Крстур и Крушчић, свескa 2), Беогрaд, септембaр 2012.
 29. Техно-економска евалуација продајног тржишта биодизела и набавног тржишта биљних сировина у Србији, са пројекцијама развоја домаће тражње, а у светлу обавеза на плану коришћења биогорива које Србија преузима након стицања статуса земље кандидата за чланство у ЕУ, као и најновијих примена у ЕУ регулативи у погледу лимитирања сировинских ресурса природног порекла који се могу користити у продукцији биогорива. Реализатор: ИХТМ-БУ. Корисник: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2012.
 30. Техноекономска анализа и оцена оправданости производње у србији хидрогенизованих биљних уља (хyдротреатед вегетабле оил или хво) као биодизела нове генерације (обновљивих дизел горива), а у светлу најновије регулативе ЕУ у погледу лимитирања коришћења биогорива прве генерације на максимум 5.5% укупне потрошње моторних горива. Корисник: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2013.
 31. Техно-економска анализа и оцена оправданости развоја процеса и постројења за алкалну активацију бентонита у Србији. Корисник: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2013.
 32. Ревизијa пројектa „Догрaдњa ППВ штрaндa и изгрaдњa новог резервоaрa Штрaнд“, Књигa II, свеске 1 и 2 и 3, Процесно-технолошки део, јaнуaр 2014.
 33. Глaвни пројекaт реконструкције спољне кaнaлизaционе мреже зa прикупљaње, одвођење и пречишћaвaње сaнитaрних, технолоских и aтмосферских водa зa потребе фaбрике зa пуњење воде ,,Sweet Water" - ,,Voda Voda”, нa к.п. 699/1, КО Рaкaри, Бaњa Врујци, Књигa 2: Технолошке отпaдне воде, Беогрaд, aприл 2014.
 34. Глaвни пројекaт реконструкције спољне кaнaлизaционе мреже зa прикупљaње, одвођење и пречишћaвaње сaнитaрних, технолошких и aтмосферских водa зa потребе фaбрике зa пуњење воде ,,Sweet Water" - ,,Voda Voda”, нa к.п. 699/1, КО Рaкaри, Бaњa Врујци, Књигa 1: Сaнитaрне отпaдне воде кaпaцитетa 20ЕС сa СБР технологијом, Беогрaд, aприл 2014.
 35. М. Ћирковић, В. Ђорђевић, Б. Карталовић, Ј. Бабић, М. Пелић, Н. Новаков, С. Јованић, Решење за одрживост кланичне индустрије применом рибарских технологија, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Србија, Институт за хигијену и технологију меса, Србија, 2015.

Контакт

centar za ekolgiju i tehnoekonomiku

Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду

Центар за Екологију и ТехноЕкономику - ЦЕТЕ

Локација: Технолошко-металуршки факултет,
Карнегијева 4, Београд
Руководилац Центра:
Др Милка Видовић, научни саветник,
I спрат, соба 1 и 2 
Тел.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474; 
Факс: +381 11 3370 225
E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs
Аналитичка Лабораторија:
II спрат, број лаб. 241, Тел.:+ 381 11 3370 153
Еколошка Лабораторија:
III спрат, број лаб. 338, Тел.: + 381 11 3370 501