IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Центар за електрохемију

Један од центара-оснивача ИХТМ. Препознатљив у светским научним круговима, бави се истраживањима и стручним експертизама у синтези и карактеризацији електрокаталитичких материјала, галванотехници, електрометалургији, корозији и заштити од корозије.

Центар за електрохемију (ЦЕХ) има 32 запослених – 22 доктора наука и 10 истраживача – студената докторских студија, односно 11 научних саветника, 1 вишег научног сарадника и 10 научних сарадника. Основна активност Центра је фундаментални научноистраживачким рад на пољу електрохемије и електрохемијског инжењерства. Центар се бави и примењеним истраживањима у областима галванотехнике, електрометалургије, примене електрохемијских поступака у заштити човекове средине, електрохемије и хемије халогена, електроаналитичке хемије и електрохемијских сензора, електродних и других материјала од интереса за електрохемијску технологију, горивне спрегове суперкондензаторе, као и корозије и заштите од корозије. Кроз истраживачко-развојни рад развијају се нове и побољшавају постојеће електрохемијских технологије и поступци.

Акумулирано знање, високообразовни научно-стручни кадар, савремена опрема, повезаност са водећим институцијама у области електрохемије у свету и развијене сопствене технологије омогућују ЦЕХ да нуди различите технологије, пројектовање малосеријскеих производних склопова и консултацијске услуге у различитим областима.

Контакт

centar za elektrohemiju

Центар за електрохемију

Адреса:
Његошева 12,
П. фах 473
11000 Београд 6
ПАК 125213
Телефони:
Централа: +381 11 3640 232;
Руководилац Центра (др Владмир Панић): +381 11 3640-231;
Факс: +381 11 3640-234

пошта:
panic@ihtm.bg.ac.rs    

Лаборторије:
Карнегијева 4/III, Београд, соба 305
тел./факс: +381 11 3370 389,
тел: +381 11 3370 390;

Његошева 12, Београд, соба 26
тел./факс: +381 11 3640 234;
тел: +381 11 3370 231;

пошта:
m.avramov.ivic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Милка Аврамов Ивић, Шеф лабораторије 305)
svetlana.strbac@ihtm.bg.ac.rs 
(др Светлана Штрбац, електрокатализа)
jelena.lovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Јелена Ловић, електрохемијски сензори)
sanjas@ihtm.bg.ac.rs 
(др Сања Стевановић, електронска микроскопија)
v.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Весна Цветковић, Шеф лабораторије 26)
mpavlovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Мирослав Павловић, електропроводни и електроактивни материјали, ац импеданција)

вебсајт:
elchem.ihtm.bg.ac.rs