IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Центар за материјале и металургију

Центар за материјале и металургију – ЦММ наставља и унапређује дугогодишњу традицију истраживања и развоја у области металургије праха и синтерованих композитних материјала. Сарадници ЦММ су међу првима у нашој земљи започели истраживања у овој области и на основу сопственог научно-истраживачког рада развили различите технологије које су реализоване у оквиру малосеријске и индустријске производње.

У најзначајније резултате убрајамо: синтероване композитне фрикционе материјале за кочионе елементе и пренос обртног момента на бази Fe и Cu за примену у авионском саобраћају, тешким транспортним, грађевинским и пољопривредним машинама; електричне контакте на бази Ag за примену у шинским возилима, погонима и радним машинама; специјалне вишекомпонентне легуре са дефинисаном тачком топљења за топиве сигурносне чепове у авиоиндустрији и друге примене.

ЦММ има вишегодишње истраживачко искуство у области високоенергетских наноструктурних магнетних материјала типа Sm-Co и Nd-Fe-B, као и мекомагнетних материјала на бази мешовитих оксида Fe и нуди услуге развоја производа у виду полимером везаних и синтерованих магнета, микро или наночестичних прахова. Текућа истраживања су усмерена ка синтези, тестирању и примени функционалних материјала са унапред задатим финалним својствима - композита са полимерном или металном матрицом, вишекомпонентних металних система, синтерованих и биоразградивих материјала.

У оквиру концепта повећања енергетске ефикасности и заштите животне средине ови материјали налазе своју примену у мембранским системима, као фрикциони материјали, контактни и сензорски елементи, катализатори итд. Активности ЦММ обухватају и развој лабораторијских постројења, моделовање и симулацију хемијских процеса у различитим индустријским гранама у циљу повећања енергетске ефикасности, развој и имплементацију органског Ранкиновог циклуса за генерисање електричне енергије из отпадне топлоте, као и енергетску интеграцију различитих обновљивих извора енергије.

Центар за материјале и металургију

Контакт

centar za materijale i metalurgiju

Центар за материјале и металургију

Лабораторије:
Карнегијева 4/I
11000 Београд 
Тел/Фаx: 011 3370 412
e-mail: cmm@tmf.bg.ac.rs
Руководилац Центра: 
Др Јасна Стајић-Трошић, научни саветник