IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ТОНЕРА

Наручилац

(ЈН бр. 05/17) - Поступак у току

датум уноса: 01.12.2017.

датум последње измене: 14.12.2017.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра мале вредности
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 30125110 – тонер за ласерске штампаче и телефакс машине
Рок за подношење понуда 11.12.2017. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 11.12.2017. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

01.12.2017.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена

01.12.2017.

04.12.2017.

docОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА - 1 04.12.2017.
docОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА - 2 04.12.2017.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 14.12.2017. 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ