IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УРЕЂАЈА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЈНМВ 9/17

Наручилац

(ЈН бр. 9/17) - Поступак у току

датум уноса: 30.01.2018.

датум последње измене: 13.02.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка порошног материјала
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка потрошног маеријала
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 30100000 - Канцеларијске машине, опрема
Рок за подношење понуда 30.01.2018. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 30.01.2018. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

30.01.2018.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30.01.2018.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13.02.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ