IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добра мале вредности - Набавка електричне енергије ЈНМВ 1/18

Наручилац

(ЈН бр. 1/18) - Поступак у току

датум уноса: 02.03.2018.

датум последње измене: 13.03.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка електричне енергије
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка електричне енергије
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 09310000 - електрична енергија
Рок за подношење понуда 12.03.2018. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 12.03.2018. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

02.03.2018.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02.03.2018.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13.03.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ