IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ВЕРТИКАЛНЕ СТОЛАРИЈЕ ЈНР-ОП-број 01/19

Наручилац

(ЈН бр. ЈНР-ОП-број 01/19) - Поступак закључен

датум уноса: 15.05.2019.

датум последње измене: 08.08.2019.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка радова
Врста поступка Јавна набавка радова мале вредности
Врста предмета Радови
Предмет Набавка радова
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 45454000 – радови на реконструкцији; 44140000-производи повезани са грађевинским материјалом
Рок за подношење понуда 24.06.2019. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 24.06.2019. у 15:00ч 

 

Документа     

pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА 18.06.2019.

 

15.05.2019.

14.06.2019.

18.06.2019.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измена 2

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена 18.06.2019.

15.05.2019.

29.05.2019.

07.06.2019.

18.06.2019.

pdfОдговор на питање понуђача

pdfОдговор на питање понуђача - 2

13.06.2019.

13.06.2019.

pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17.07.2019.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ 08.08.2019.