IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ЦЕНТРИФУГЕ ЈНМВ 4/19

Наручилац

(ЈН бр. 4/19) - Поступак завршен

датум уноса: 31.05.2019.

датум последње измене: 09.08.2019.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 38000000 – лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (сем наочара)
Рок за подношење понуда 11.06.2019. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 11.06.2019. у 14:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

31.05.2019.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31.05.2019.

pdfОдговор на питање понуђача

pdfОдговор на питање 2

05.06.2019.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 19.06.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ 09.08.2019.