IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добра - Набавка спектрофотометра ЈНМВ 6/16

Наручилац

(ЈН бр. 1/2016) - Поступак завршен

датум уноса: 04.11.2016.

датум последње измене: 04.11.2016.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка лаборатојиских уређаја - спектрофотометра
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 38000000 - Лабораторијска, оптичка и друга прецизна опрема (сем наочара)
Рок за подношење понуда 17.10.2016. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 17.10.2016. у 14:00ч 

 

Документа     

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

pdfПозив за подношење понуда

pdfОбавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

04.10.2016.

12.10.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docКонкурсан документација

docКонкурсна документција - измењена

04.10.2016.

12.10.2016

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА

docПИТАЊЕ 1

 

ОДЛИКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

pdfОДЛУКА

20.10.2016.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ 04.11.2016.