IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добра - Канцеларијски материјал ЈНМВ 7/16

Наручилац

(ЈН бр. 1/2016) - Поступак завршен

датум уноса: 07.11.2016.

датум последње измене: 16.11.2016.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка канцеларијског материјала
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка канцеларијског материјала
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки  
Рок за подношење понуда 04.11.2016. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 04.11.2016. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

27.10.2016.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27.10.2016.
   
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 07.11.2016.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ 16.11.2016.