IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Истраживачи

У научним звањима:

Истраживачи сарадници:

Млади научници:

Контакт

centar za katalizu

Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Центар за катализу и хемијско инжењерство - ЦКХИ

Сектор за катализу

Адреса:
Студентски трг 12-16/III, 11 000 Београд
тел: +381 11 2630 213,
тел/факс: +381 11 2637 977;
E-mail: kat@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Сектор за хемијско инжењерство

Адреса:

Карнегијева 4/I,
11 000 Београд
тел: +381 11 3370 408, 3370 500;
E-mail: garic@tmf.bg.ac.rs