IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Пројекти

Пројекти финансирани од стране ресорног министарства:

Основна истраживања:

 • 2008-2010: Мезопорозни и наноматеријали у каталитичким и сорпционим процесима, ON 166001 B

Примењена истраживања:

 • 2002-2004: Модификација природних силикатних материјала и синтеза нових типова хидрогенационих катализатора на силикатном носачу, MХТ.2.09.0022.Б
 • 2005-2010: Синтеза и карактеризација и тестирање каталитичких својстава специјално дизајнираних материјала, ОН 142019
 • 2005-2008: Истраживање и развој технологије нових производа из секундарних минералних сировина Колубарског угљеног басена, TR-6712B

Остало: Интегрална интердисциплинарна истраживања (ИИИ)

 • 2011-2016: Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима, ИИИ 45001

Међународни пројекти:

 • 2003-2005 - Modified Nickel-Containing Catalysts for Vegetable oil Hydrogenation
 • 2004-2006 - Synthesis and Catalytic Properties of Heterogeneous Catalysts, part I
 • 2005-2007 - Morphology, Texture and Properties of Modified Nickel-Containing Catalyst precursors for Vegetable Oil Hydrogenation
 • 2006-2009 - Synthesis and Catalytic Properties of Heterogeneous Catalysts, part II
 • 2008-2012: Наноструктурни термостабилни каталитички системи са ниским хидродинамичким отпором за пречишћавање отпадних гасова, пројект билатералне сарадње са Бугарском (ИОНХ – БАН)
 • 2009-2011 - Ni/SiO2 Catalysts for Edible Oil Hydrogenation with Controlled Pore   Structure,
 • 2010-2011 - Synthesis and Catalytic Properties of Heterogeneous Catalysts
 • 2011-2013 - Ni/SiO2 Catalysts for Edible Oil Hydrogenation with Controlled Pore Structure - Part 2                
 • 2014-2016 - New Nano-Sized Hydrogenation Catalysts Based on Metals of VIII Group

Контакт

centar za katalizu

Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Центар за катализу и хемијско инжењерство - ЦКХИ

Сектор за катализу

Адреса:
Студентски трг 12-16/III, 11 000 Београд
тел: +381 11 2630 213,
тел/факс: +381 11 2637 977;
E-mail: kat@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Сектор за хемијско инжењерство

Адреса:

Карнегијева 4/I,
11 000 Београд
тел: +381 11 3370 408, 3370 500;
E-mail: garic@tmf.bg.ac.rs