IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Сарадња са привредом

Сарадња са привредом:

 • АД „Витал“, Врбас
 • Рударскотопионичарски басен Бор, Бор
 • Галеника фитофармација, Београд
 • Рафинерија нафте Београд, Београд
 • Рафинерија нафте Панчево, Панчево
 • „Петрохемија“, Панчево
 • Рафинерија нафте Нови Сад, Нови Сад
 • Хемијска индустрија „ИДОЛ“, Нови Сад
 • Заводи „Црвена Застава“, Крагујевац
 • Хемијска фабрика „Први мај“, Чачак
 • Хемијска индустрија „Прва искра“, Барич
 • Индустрија мотора Раковица, Београд
 • ЈП Електропривреда Србија (ЕПС), Београд
 • ЈП ПЕУ „Ресавица“, Ресавица
 • ЈП Рударски басен „Колубара“, Лазаревац
 • Београдска индустрија пива (БИП), Београд
 • ХИ „ЖУПА“, Крушевац

Видео материјал:

СВЕТ ИНОВАЦИЈА: Специјална сушара
СВЕТ ИНОВАЦИЈА: Пречишћавање гасова

Контакт

centar za katalizu

Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Центар за катализу и хемијско инжењерство - ЦКХИ

Сектор за катализу

Адреса:
Студентски трг 12-16/III, 11 000 Београд
тел: +381 11 2630 213,
тел/факс: +381 11 2637 977;
E-mail: kat@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Сектор за хемијско инжењерство

Адреса:

Карнегијева 4/I,
11 000 Београд
тел: +381 11 3370 408, 3370 500;
E-mail: garic@tmf.bg.ac.rs