IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Центар за хемију

  • НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД - Организује се кроз реализацију научноистраживачких мултидисциплинарних пројеката националног и међународног значаја у области органске хемије, биохемије, биотехнологије, хемије биомакромолекула, синтетичких полимера, хемије животне средине, медицинске хемије, теоријске хемије и хемије природних производа
  • ИНСТРУМЕНТАЛНА АНАЛИЗА – Центар за инструменталну анализу је једно од најкомплетнијих и најопремљенијих одељења таквог типа у земљи. Поред најразличитије инструменталне опреме (гасни и течни хроматографи, IR спектрометар, масени спектрометар, NMR спектрометар…), одељење има и ICP-OES, ICP-MS i лабораторију за елементарну анализу. Комбинацијом метода масене, NMR, IR спектроскопије, гасне и течне хроматографије и микроанализе могу се одредити структуре скоро свих органских и биомолекула; анализирати загађивачи у ваздуху, води и земљишту, алкохолна пића, лековите биљке, етарска уља, масти и уља, лакови, боје, пластичне масе итд.
  • КОНСАЛТИНГ И РАЗВОЈ – Истраживачи Центра за хемију су спремни за међулабораторијску сарадњу и размену искустава и знања, ради унапређења научног рада и постизања бољих научних резултата. Кроз акредитоване лабораторије, Центар за хемију пружа стручне савете као и услужне делатности за привреду и појединце
  • АКРЕДИТАЦИЈА – Интернационално призната сертификација лабораторија Центра за хемију која сведочи о систему квалитета и стручности особља - Стандард: SRPS ISO/IEC 17025:2006

Наши производи

Сопствене формулације хране за одојчад и малу децу, као и храна за одојчад за специјалне намене
(„Импамил” – поступак у примени и производи на тржишту)

Mil 1  Mil 2  Mil 3

FL Mil PRE  mil f   mil ar

„Oligogal – Se”  - биотехнолошко добијање пекарског квасца обогаћеног селеном  - „селенски квасац”
(лиценца уступљена ИЦН Галеника – на тржишту до 2014. године)

oligogal se   se3

„Dijabet hrom” – биотехнолошко добијање пивског квасца обогаћеног хромом
(лиценца уступљена  „НРК Инжењеринг”)

dijabet hrom

 

„Difurtrat sprej” – лабораторијске И индустријске синтезекоронарних дилататора

„Rivemul –S” – поступак за добијање глyцерин моностеарата за козметику (у сарадњи са “Хенкел Ривијера” Котор)

„Фентанил цитрат” - нови поступак производне процедуре опиоидних аналгетика (у сарадњи са ИЦН Галеника)

Средство за оплемењивање стакла „на топлом крају” (поступак уступљен хемијској индустрији „Жупа”)

„Dorsavit” – технолошки поступак за производњу средства за девитализацију зубног нерва (поступак уступљен ИЦН Галеника)