IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Ранији национални пројекти

Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине ТР-32008 Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 01. 01. 2011. - 30. 6. 2016.
Алгоритми и софтвер за симулације у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT* ТР-32005 Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 2011. -2014.
Развој алгоритама и софтвера за пројектовање сложених RF и микроталасних компоненти, антена и система* ТР-11021 Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 2008. -2010.
Интелигентни индустријски трансмитери на бази сопствених ИХТМ сензора

ТР-11025

(НП 101-11025)

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 2008. -2010.
Микросистемске, наносистемске технологије и компоненте ТР-11027 Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 2008. -2010.
Индустријски мерачи процесних величина са радио-комуникацијом ИП06-8245Б Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије 2006.
Детектор муља и замућености течности са контролером ИП06-8139Б Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије 2006.
Микро и наносистемске технологије, структуре и сензори ТР-6151Б Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије 2005. – 2007.
Висококвалитетни трансмитери притиска нове генерације ТР-6101Б Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије 2005. – 2007.
Развој нових полупроводничких материјала и израда дебелослојних сензора* 6150Б Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије 2005. – 2007.
Микросистемске и наносистемске технологије за сензоре и оптоелектронику ИТ.1.04.0062.Б Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (МНТР РС) 2002. – 2004.
Трансмитери притиска (нивоа, протока) на бази микроелектромеханичких (MEMS) сензора ИТ.1.04.0063.Б Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (МНТР РС) 2002. – 2004
Нови електронски материјали за израду оптоелектронских и планарних NTC сензора* ИТ.1.04.0296Б Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (МНТР РС) 2001.- 2004.
Интелигентни мерно-контролни системи С.1.03.07.0167 Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС) 1998. – 2000.
Унапређење технологије у области нафте и природног гаса С.2.09.25.0055 Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС) 1998. – 2000.
Развој савремених електронских материјала С.3.13.32.0099 Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС) 1998. – 2000.
Диелектрични и оптоелектронски материјали С.3.04.028 Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС) 1998. – 2000.
Микроелектроника, оптоелектроника и микросистемске технологије 10Е05 Републичко министарство за науку и технологију 1996.- 2000.
Синтеза, дизајнирање микроструктуре и особина монолитних и композитних материјала 02Е16 Републичко министарство за науку и технологију 1996. – 2000.
Развој технологија производње и пројектовања микроелектронских компонената С.1.01.01.181 Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС) 1994. – 1997.
Развој интелигентних мерно-контролних система С.1.03.06.190 Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС) 1994. – 1997.
Истраживање и развој детектора пламена ТСИ-312 Савезно министарство за науку, технологију и развој 1994. – 1997.
Развој савремених хемијских технологија и освајање производње дефицитарних материјала који се примењују у базној, хемијској, металопрерађивачкој, нафтној и другим индустријама С.3.03.26.029 Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС) 1994. – 1997.
Истраживање и развој дјуара за инфрацрвене детекторе ТСИ-314 Савезно министарство за науку, технологију и развој 1994. – 1997.
Истраживање и развој детектора ласерског озрачења ТСИ-310 Савезно министарство за науку, технологију и развој 1994. – 1997.
IИстраживање и развој модула фотодиоде са уграђеним предпојачавачем ТСИ-311 Савезно министарство за науку, технологију и развој  1994. – 1997.
Истраживање и развој детектора пламена ТСИ-312 Савезно министарство за науку, технологију и развој 1994. – 1997.
Развој и освајање производње трансмитера апсолутног притиска опште и процесне намене КПР-011/1-93 Савезно министарство за науку, технологију и развој 1993.
Израда трансмитера притиска и температуре   117 домаћих фирми, укључујући ²Електропривреду Србије², ФПС ²Требјеса² из Никшића, ФШ ²Југозападна² из Бача, ²НИС Енергогас² из Новог Сада, итд. 1992. – 2007.
Микроелектроника и оптоелектроника 1001 Републичко министарство за науку и технологију 1991. – 1995.
Истраживање и развој сензорских и оптичких компоненти S1.0042 Републички фонд за технолошки развој 1991. – 1994.
Основна и примењена истраживања у области савремених конструкционих материјала и материјала специјалне намене  0905 Републичка заједница науке Србије (РЗНС) 1990. – 1995.
Оптички системи комуникација  2.133 Републички фонд за науку 1986. – 1990.
Физичка хемија граничних фаза и процеса у чврстим системима  1.13 Републичка заједница науке Србије (РЗНС) 1986. – 1990.
Полупроводничка микроелектроника и оптоелектроника  2.136 Републичка заједница науке Србије (РЗНС) 1986. – 1990.
Перспективе развоја и примене савремених технологија у београдској индустрији. Студија могућности, дефинисање и избор правца развоја са програмом реализације   Београдска заједница науке 1984. – 1985.
Физичка хемија кондензованих система и граничних фаза 1.9 Републичка заједница науке Србије (РЗНС) 1981. – 1985.
Микроелектронске компоненте   Републичка заједница науке Србије (РЗНС) 1981. – 1985.

  • Финансиран од ЕУ као западнобалкански центар изврсности за микро и наносистемске технологије Regmina FP7

  • Центар изузетних вредности МПНТР за микро и наносистемске технологије од 2014.

  • Носилац сертификата ISO 9001.

Контакт

centar za mikoelektronske tehnologije

Центар за микроелектронске технологије

Адреса:
Његошева 12
11000 Београд
Лабораторије:
Студенски трг 16/III, Београд
Телефон: +381 11 2638 188
Фаx:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs