IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Текући пројекти

Међународни пројекти

MAG-DRIVE - New permanent magnets for electric-vehicle drive applications, FP7 EU, 2013-10-01 to 2016-09-30, Proj. ref. 605348, Coordinator: Institut Jozef Stefan, Slovenija, Participants Queen Mary and Westfield College, University of London, United Kingdom; Dr. Kochanek Entwicklungsgesellschaft, Deutschland; The University of Birmingham, United Kingdom; Magneti Ljubljana Podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov dd, Slovenija; Valeo Equipements Electriques Moteur sas, France; Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Serbia. Chair of the Serbian participant: Dana Vasiljević-Radović; website: http://mag-drive-fp7.eu/

Selected Families of Novel Functional Materials: Properties, Structures and Applications, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), MOEL-SOEL-Bekanntmachung 2016 – 2018, participants Justus-Liebig-Universität Giessen, Germany, J. J. Strossmayer University of Osijek, Croatia, ICTM, Serbia, chair of Serbian side Zoran Jakšić

cellFOS – Label-Free Detection of Cancer Cells by Fiber-Optic Sensing Technique Based on Low-Coherence InterferometryAgreement AN583, 2015-2016Chair of the Serbian part: Dana Vasiljević-Radovićparticipants: Austrian Center for Medical Innovation and Technology (ACMIT), Centre of Microelectronic Technologies ICTM, OnkoTec GmbH & Donau-Universität Krems.

New possibilities for print media and packaging - combining print with digital, 2012 - 2016, European Concerted Research Action COST Action FP1104, Chair of the Action: Anu Seisto, VTT Technical Research Centre of Finland, Management Committee member from Serbia: Danijela Randjelović, MCM substitute from Serbia: Milce Smiljanic.

Hooking together European research in atomic layer deposition (HERALD), 04 December 2014 - 04 December 2018MPNS COST Action MP1402, Chair of the Action: Dr Simon Elliott, Tyndall National Institute IrelandManagement Committee member from Serbia: Olga Jakšić, MCM substitute from Serbia: Dana Vasiljević Radović.

ActInPak – Active and intelligent fibre-based packaging – innovation and market introduction, Action No MP1405, 2015-2018, COST action, Management Committee member from Serbia: Danijela Randjelović, Commission of the European Communities, Research Directorate, partners http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/FP1405?management

Национални пројекти

1) ТР 32008 - Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине МиНаСиС (Micro and Nanosystems for Power Engineering, Process Industry and Environmental Protection MiNaSyS), пројекат технолошког развоја код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, 1. 1. 2011 - 31. 12. 2015, руководилац пројекта Дана Васиљевић Радовић, Партиципант Електропривреда Србије.
ПП1. Истраживање нових технолошких поступака у области МЕМС и НЕМС технологија, руководиоци потпројекта Јелена Ламовец и Весна Јовић
ПП2. Развој нових и побољшање наших постојећих сензора и индустријских трансмитера са применом у термоелектранама и заштити животне средине, руководиоци потпројекта Данијела Ранђеловић и Катарина Радуловић
ПП3. Наноплазмонске и нанофотонске структуре за хемијске и биолошке сензоре, руководилац потпројекта Зоран Јакшић
ПП4. Истраживање и развој хемиjских и биолошких сензора са микро/наногредицама, истраживање адсорпционо-десорпционих процеса и флуктуационих појава код МЕМС/НЕМС структура, руководилац потпројекта Ивана Јокић
ПП5. Развој специфичних уређаја коришћењем сопствених резултата у области сензора и трансмитера, руководилац потпројекта Милош Франтловић

2. ТР32005 - Алгоритми и софтвер за симулацијe у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT, пројекат технолошког развоја код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, 1. 1. 2011 - 31. 12. 2015, руководилац пројекта Бранко Колунџија, Електротехнички факултет Универзитета у Београду.

3) TR-32019 - Мерење у концепту паметне дистрибутивне мреже, пројекат технолошког развоја код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, руководилац пројекта Зоран Митровић, ФТН Нови Сад, 1. 1. 2011 - 31. 12. 2015.

  • Финансиран од ЕУ као западнобалкански центар изврсности за микро и наносистемске технологије Regmina FP7

  • Центар изузетних вредности МПНТР за микро и наносистемске технологије од 2014.

  • Носилац сертификата ISO 9001.

Контакт

centar za mikoelektronske tehnologije

Центар за микроелектронске технологије

Адреса:
Његошева 12
11000 Београд
Лабораторије:
Студенски трг 16/III, Београд
Телефон: +381 11 2638 188
Фаx:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs