IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Технологије

Микросистемске и наносистемске технологије у ЦМТ

 • Дизајн и израда фотолитографских маски
 • Фотолитографија
 • Оксидација (формирање маскирајућег слоја за дифузију)
 • Дифузија (формирање пиезоотпорника)
 • Депоновање проводног слоја (Al метализација)
 • Нагризање Si и формирање мембране (запреминско микромашинство)
 • Сечење Si плочице на чипове
 • Монтажа чипова на кућиште
 • Карактеризација сензора

Методе карактеризације у Центру

 • Atomic force микроскопија
 • Фотоакустичка карактеризација
 • Мерења на симулатору апсолутно црног тела
 • Карактеризација фотодетектора (осетљивост, детективност, шум)
 • Инфрацрвена спектрофотометрија (ФТИР спектрометар, ФТИР микроскоп)
 • Спектрофотометрија у УВ и видљивом спектру
 • Мерење брзине одзива
 • Профилометрија (до дебљине 1 nm)
 • Калибрација трансмитера апсолутног и релативног притиска, диференције притиска, нивоа и температуре (сертификована лабораторија за Ex-proof направе)
 • Мерења у клима коморама
 • Burn-in тестови полупроводничких компоненти
 • Капацитивно-напонска мерења
 • Серијско тестирање чипова (аутоматски пробер)
 • Финансиран од ЕУ као западнобалкански центар изврсности за микро и наносистемске технологије Regmina FP7

 • Центар изузетних вредности МПНТР за микро и наносистемске технологије од 2014.

 • Носилац сертификата ISO 9001.

Контакт

centar za mikoelektronske tehnologije

Центар за микроелектронске технологије

Адреса:
Његошева 12
11000 Београд
Лабораторије:
Студенски трг 16/III, Београд
Телефон: +381 11 2638 188
Фаx:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs