IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Organizacija

Shema

 

DIREKTOR

Dr Jasmina Stevanović, naučni savetnik

UPRAVNI ODBOR

Predsednik

Prof. dr Aneta Sabovljević, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Članovi

Prof. dr Dragan Manojlović, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Milica Gvozdenović, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Branimir Jugović, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
Dr Miomir Pavlović, naučni savetnik - Centar za elektrohemiju
Dr Katarina Radulović, naučni savetnik - Centar za mikroelektronske tehnologije
Dr Slađana Kostić Rajačić, naučni savetnik - Centar za hemiju

KOLEGIJUM

Kolegijum čine generalni direktor IHTM i rukovodioci Centara

Dr Jasmina Stevanović, naučni savetnik - Direktor
Dr Sladjana Kostić Rajačić, naučni savetnik - Centar za hemiju
Dr Dana Vasiljević Radović, naučni savetnik - Centar za mikroelektronske tehnologije
Dr Dušan Jovanović, naučni savetnik - Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo
Dr Jasna Stajić-Trošić, naučni savetnik - Centar za materijale i metalurgiju
Dr Milka Vidović, viši naučnu saradnik - Centar za ekologiju i tehnoekonomiku
Dr Vladimir Panić, naučni savetnik - Centar za elektrohemiju

NAUČNO VEĆE

Spisak članova Veća nalazi se OVDE

NAUČNI ODBOR

Predsednik

Dr Željko Čupić, naučni savetnik

Članovi

Dr Jasmina Stevanović, naučni savetnik - Direktor
Dr Dana Vasiljević Radović, naučni savetnik - Predsednik Naučnog veća

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Vera Antić, sekretar
Jelena Ivanović, dipl. pravnik - jelenai@ihtm.bg.ac.rs
Jelena Turkalj, dipl. politikolog, bibliotekar - jelenat@ihtm.bg.ac.rs
Dragan Dreč, referent odbrane i zaštite - drec@ihtm.bg.ac.rs
Danica Stošić, diplomirani ekonomist- šef računovodstava - danica@ihtm.bg.ac.rs
Ljiljana Nikolić, knjigovodstvo - ljilja@ihtm.bg.ac.rs
Dragan Pešić, kurir portir - gagape@ihtm.bg.ac.rs
Snežana Arsić, daktilograf
Miodrag Milenović, domar
Zorica Petrović, domaćica zgrade
Jovanka Milošević, spremačica
Ljiljana Stojanović, spemačica
Biljana Marković, spremačica