IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

142032 Taloženje ultrafinih prahova metala i legura i nanostrukturiranih površina elektrohemijskim postupcima

Finansijer projekta: Ministarstvo nauke i zastite zivotne sredine R. Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2006.-2010.

Koordinator projekta:

Univerzitet u Beogradu, IHTM-Centar za elektrohemiju, Beograd

Realizatori projekta:

Univerzitet u Beogradu, IHTM, Beograd, Institut za nuklerna nauke „Vinča”, Institut za multidisciplinarne studije, Beograd, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd

Rukovodilac projekta:

Miomir Pavlović, Univerzitet u Beogradu, IHTM-Centar za elektrohemiju, Njegoševa 12, Beograd

Broj istraživača:

8

Tema i cilj projekta:

Predmet istraživanja je elektrohemijsko taloženje ultrafinih prahova metala, sa posebnim osvrtom na prahove Fe, Ni i Co i njihovih legura (feromagnetici), za koje se zna da imaju izuzetno visoku relativnu magnetnu permeabilnost, kao i njihovih legura sa Mo, različitim režimima elektrolize. S obzirom na strateški značaj ovih istraživanja, istraživanja su uključila i karakterizaciju prahova i korelaciju morfologije i raspodele dimenzije čestica praha sa presudnim karakteristikama praha. Radilo se i na razvoju elektroda za gorive ćelije, baterije i senzore. Osnovne karakteristike koje ove elektrode treba da ispune su: otvorene porozne strukture koje omogućavaju brz transport gasa i tečnosti, sa jako razvijenom površinom.

Najznačajniji rezultati:

 • Određeni su optimalni režimi za taloženje ultrafinih prahova metala i njihovih legura zahtevanih karakteristika;
 • Dobijene su čestice ultrafinih prahova sa definisanim dimenzijama i morfologijom;
 • Moguća je direktna primena rezultata ovih istrazivanja u taloženju prahova plemenitih metala; (u ovom slučaju uvećano laboratorijsko postrojenje je istovremeno i industrijsko postrojenje);
 • Dobijene su nove sirovine za primenu u modernim tehnologijama;
 • Definisani su uslovi da se dobiju elektrode sa jako razvijenim površinama;
 • Definisani su uslovi da se dobiju metalne površine sa nanostrukturnim karakteristikama. 

Publikacije:

 1. Jović, V.D., Jović, B.M., Pavlović, M.G., ¨Electrodeposition of Ni, Co and Ni-Co alloy powders¨, Electrochim. Acta, 51 (2006) 5468-5477.
 2. Nikolić, N.D., Popov, K.I., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., ¨The effect of hydrogen codeposition on the morphology of copper electrodepositis. I. The concept of effective overpotential", J.Electroanal.Chem., 588(2006)88-98.
 3. Nikolić, N.D., Popov, K.I., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., ¨Morphologies of copper deposits obtained by the electrodeposition at high overpotentials¨, Surface and Coatings Technology, 201(2006)560-566.
 4. Nikolić, N.D., Popov, K.I., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., ¨Determination of critical conditions for the formation of electrodeposited copper structures suitable for electrodes in electrochemical devices¨, Sensors, 7(2007)1-15.
 5. Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., Pavlović, Lj.J., Tomić, M.V., Jović, V.D., ¨Morphology and growth of electrodeposited silver powder particles¨, Hydrometallurgy, 86(2007)22-26.
 6. Jović, V.D., Jović, B.M., Maksimović, V., Pavlović, M.G., ¨Electrodeposition and morphology of Ni, Co and Ni-Co alloy powders. Part II: Ammonium chloride supporting electrolyte¨, Electrochim. Acta, 52(2007)4254-4263.
 7. Nikolić, N.D., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., Popov, K.I., ¨Formation of dish-like holes and a channel structure in electrodeposition of copper under hydrogen co-deposition ¨, Electrochim. Acta, 52(2007)8096-8104.
 8. Nikolić, N.D., Pavlović Lj.J., Krstić S.B., Pavlović M.G., Popov K.I., “Influence of ionic equilibrium in the CuSO4-H2SO4-H2O system on the formation of irregular electrodeposits of copper”, Chemical Engineering Science 63, (2008)2824-2828.
 9. Jović, B.M., Jović, V.D., Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., „Characterization of electrodeposited powders of the system Ni-Mo-O, Electrochim. Acta, 53(2008)4796-4804.
 10. Nikolić, N.D., Branković, G., Pavlović, M.G., Popov, K.I., »The effect of hydrogen co-deposition on the morphology of copper electrodeposits. II. Correlation between the properties of electrolytic solutions and the quantity of evolved hydrogen«, J.Electroanal.Chem., 621(2008)13-21.
 11. Nikolić, N.D., Branković G., Pavlović M.G., Popov K.I., “The effects of the pause to pulse ratio in the regime of pulsating overpotential on the formation of honeycomb-like structures”, Electrochemistry Communications, 11(2009)421-424.
 12. Nikolić, N.D., Krstić, S.B., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., Popov, K.I., “The mutual relation of decisive characteristics of electrolytic copper powder and effect of deposition conditions on them”, in “Electroanalytical Chemistry Research Trends”, Ed. Kenta Hayashi, NOVA Publishers, ISBN: 978-1-60456-278-1, Chapter 8, 2009, pp. 185-209.
 13. Nikolić, N.D., Pavlović, Lj. J., Pavlović, M.G., Popov, K.I., »Morphologies of electrochemically formed copper powders particles and their dependence on the quantity of evolved hydrogem«, Powder Technology, 185(2008)195-201.
 14. Nikolić, N.D., Branković, G., Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., Popov, K.I., „Influence of potential pulse conditions on the formation honeycomb-like copper electrodes“, J.Electroanal.Chem., 635 (2009)111-119.
 15. Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.M., Pavlović, M.G., Nikolić, N.D., Tomić, M.V., „Electrodeposition of Fe Powder from Citrate Containing Electrolytes”, Int. J. Electrochem. Sci., 5 (2010)1898-1910.
 16. Pavlović, M.G., Pavlović, Lj.J., Maksimović, V.M., Nikolić, N.D., Popov, K.I., „Characterization and Morphology of Copper Powder Particles as a Function of Different Electrolytic Regimes”, Int. J. Electrochem. Sci., 5 (2010)1862-1878.
 17. Popov, K.I., Nikolić, N.D., Krstić, S.B., Pavlović, M.G., ¨Physical modelling of representative particles of electrodeposited copper powders¨, J. Serb. Chem. Soc., 71(2006)397-400.
 18. Jović, V.D., Maksimović, V., Pavlović, M.G., Jović, B.M., ¨Morphology and Phase Composition of Ni-Co Alloy Powders Electrodeposited from Ammonium Sulfate-Boric Acid Electrolyte¨, Mater. Sci. Forum, 518(2006)307-312.
 19. Jović V.D., Maksimović V., Pavlović, M.G., Popov, K.I., ¨Morphology, internal structure and growth mechanism of electrodeposited Ni and Co powders¨, Journal of Solid State Electrochemistry, 10(2006)373-379.
 20. Jović, V.D., Jović, B.M., Pavlović, M.G., Maksimović, V., ¨Morphology and composition of Ni-Co alloy powders electrodeposited from ammoniacal electrolyte¨, Journal of Solid State Electrochemistry, 10(2006)959-966.
 21. Nikolić, N.D., Popov, K.I., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., ¨Phenomenology of a formation of a honeycomb-like structure during copper electrodeposition¨, J. Solid State of Electrochemistry, 11(2007)667-675.
 22. Nikolić, N.D., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., Popov, K.I., “Effect of temperature on electrodeposition of disperse copper deposits”, J. Serb.Chem.Soc. 72 (12) 1369-1381 (2007).
 23. Nikolić, N.D., Pavlović, Lj.J., Branković, G., Pavlović, M.G., Popov, K.I., „The ionic equilibrium in the CuSO4-H2SO4-H2O system and the formation of the honey-comb-like structure during copper electrodeposition“, J. Serb. Chem. Soc., 73(7)(2008)753-760.
 24. Maksimović, V.M., Pavlović, Lj.J., Jović, B.M., Pavlović, M.G., „Electrodeposition of Fe powder from acid electrolytes”, J. Serb. Chem. Soc., 73(8-9)(2008)861-870.
 25. Nikolić, N.D., Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., Popov, K.I., „Cross section analysis of the morphology of electrodeposited copper obtained in the hydrogen co-deposition range“, J. Serb. Chem. Soc., 74(6)(2009)689-696.
 26. Maksimović, V.M., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., Tomić, M.V., “Characterization of copper powder particles obtained by electrodeposition as function of different current densities”, Journal of Applied Electrochemistry, 39, (2009) 2545-2552.
 27. Nikolić, N.D., Branković, G., Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., Popov, K.I., „Application of pulsating overpotential regime on the formation of copper deposits in the range of hydrogen co-deposition“, J. Solid State Electrochem., 14(2010)331-338.

Kontakt:

duki@tmf.bg.ac.rs