IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

142056 Novi materijali za primenu u gorivim spregovima sa polimernom membranom

Ministarstvi nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovan istraživanja

Trajanje projekta

2006. - 2010.

Koordinator projekta:

IHTM – Centar za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu

Realizatori projekta:

 • IHTM – Centar za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu;
 • Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 • Tehnološko-metalurški fakultet Univerzitet u Beogradu

Rukovodilac projekta:

Dr Amalija Tripković, naučni savetnik, IHTM – Centar za elektrohemiju

Broj istraživača:

12

Tema i cilj projekta:

Dobijeni novi kataliizatori na bazi Pt su fizički okarakterisani i elektrohemijski testirani u reakcijama koje se odigeavaju u gorivim spregovima sa polimernom membranom i upoređeni su sa komercijalnim katalizatorima. Ispitivanjem efekata legiranja Pt sa neplemenitim metalima i modifikacije Pt adsorbovanim slojem metala sa pokrivenišću manjom od monosloja utvrđeni su parametri za dobijanje nanokatalizatora za gorive spregove. Uspostavljena je korelacija između veličine čestica i rukturnih karakteristika ovih katalizatora i njihove aktivnostu u relevantnim reakcijama.

Najznačajniji rezultati:

Dugoročna potreba za uštedom energije i njenim racionalnijim korišćenjem dovela je do razvoja alternativnih izvora energije – gorivih spregova. Pored oksidacije mravlje kiseline i metanola kao anodna reakcija ispitivana je i oksidacija etanola, zbog visokog sadržaja energije, netoksičnosti i dostupnosti što ga čini interesantnim za praktičnu primenu. Korišćenje bimetalnih čestica nano dimenzija nanetih na nosače razvijene površine u cilju uštede skupe Pt i poboljšanja efikasnosti, stabilnosti i selektivnosti katalizatora rešio bi mnoge probleme vezane za proizvodnju i konverziju energije. Sintetisani novi bimetalni katalizatori sa česticama nano dimenzija dobijeni taloženjem Pt sa manje plemenitim ili neplemenitim metalima su materijali poboljšanih katalitičkih aktivnosti, sa smanjenim efektom trovanja povtšine.

Najznačajnije publikacije:

 1. A.V. Tripković, K.Dj. Popović, R.M. Stevanović, R. Socha, A. Kowal, "Activity of a PtBi alloy in the oxidation of formic acid", Electrochemistry Communication, 8 (2006) 1492.
 2. A.V. Tripković, S.Lj. Gojković, K.Dj. Popović, J.D. Lović, A. Kowal, "Study of the kinetics and influence of Biirr on formic acid oxidation at Pt2Ru3/C", Electrochim. Acta, 53 (2007) 887.
 3. D.S.Strmenik, P.Rebec, M.Gaberscek, D.Tripković, V.Stamenković, C.Lucas, N.M.Marković, "Relationship between the surface coverage of spectator species and the rate of electrocatalytic reactions", J.Phys.Chem C, 111 (2007) 18672.
 4. D. Tripković, S. Stevanović, A. Tripković, A. Kowal, V. M. Jovanović, ''Strustural effect in electrocatalysis: Formic acid oxidation on Pt electrodeposited on glassy carbon support'', J. Electrochem. Soc., 155 (2008) B281-B289.
 5. D. Strmcnik, D. Tripković, D. van der Vliet, V. Stamenković, N.M. Marković, “Adsorption of hydrogen on Pt(111) and Pt(100) surfaces and its role in the HOR“, Electrochem. Communications, 10 (2008) 1602-1605.
 6. S. Stevanović, V. Panić, D. Tripković, V. M. Jovanović, “Promoting effect of carbon functional groups in methanol oxidation on supported Pt catalyst“, Electrochem. Commun., 11 (2009) 18-21.
 7. A.V. Tripković, K.DJ. Popović, J.D. Lović, V.M. Jovanović, S.I. Stevanović, D.V. Tripković, A. Kowal, "Promotional effect of Snad on the ethanol oxidation at Pt3Sn/C catalyst", Electrochem. Commun., 11 (2009) 1030-1033.
 8. M. D. Obradović, A. V. Tripković, S. Lj. Gojković, "The origin of high activity of Pt-Au surfaces in the formic acid oxidation", Electrochim. Acta, 55 (2009) 204–209.
 9. V. Tripković, E. Skulason, S. Siahrostami, J. K. Nørskov, J. Rossmeisl, “Oxygen Reduction Reaction Mechanism on Pt(111) from density functional theory calculations”, Electrochim. Acta, 55 (27) (2010) 7975-7981.
 10. B. Genorio, D. Strmcnik, R. Subbaraman, D. Tripković, G. Karapetrov, V. R. Stamenković, S. Pejovnik, N. M. Marković, “Selective catalysts for the hydrogen oxidation and oxygen reduction reactions by patterning of platinum with calix[4]arene molecules”, Nature Materials, 9 (2010) 998-1003.

Kontakt:

Dr Amalija Tripković, IHTM-Centar za elektrohemiju, 11000 Beograd, Njegoševa 12,
E-mail: amalija@tmf.bg.ac.rs