IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

172002 Dizajn, sinteza i ispitivanje nanomolekulskih mašina na bazi fulerena

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Hemijksi fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Dragana Milić,  vanredni profesor

Tema i cilj projekta:

U toku projektnog ciklusa predviđeni su dizajn, sinteza, karakterizacija i ispitivanje osobina nanomolekulskih mašina na bazi fulerena. Predložena istraživanja obuhvataju: 1) sintezu fuleropeptida kao komponenata nanomolekulskih mašina i proučavanje njihove supramolekulske organizacije; 2) dizajn i sintezu nefulerenskih podjedinica nanomolekulskih mašina (platforme za molekulska klješta i kapsule, pseudorotaksanske, rotaksanske i katenanske podjedinice); 3) inkorporaciju derivata fulerena u podjedinice nanomolekulskih mašina u cilju dobijanja hijerarhijski uređenih supramolekulskih struktura; 4) sintezu fulerenskih i steroidnih struktura koje se mogu upotrebiti kao stoper-molekuli za prevođenje pseudorotaksana u rotaksane; 5) teorijsko proučavanje zavisnosti osobina od strukture i primenu molekulskog modelovanja za dizajn novih molekula podložnih supramolekulskom uređivanju; 6) potpunu i nedvosmislenu karakterizaciju sintetisanih jedinjenja pomoću savremenih spektroskopskih metoda (IR, UV-Vis, MS, NMR, 2D NMR i eksperimenti daljinskog i prostornog prenosa polarzacije); 7) proučavanje supramolekulske organizacije sintetisanih jedinjenja, ispitivanje njihovih intermolekulskih i intramolekulskih nekovalentnih supramolekulskih interakcija, proučavanje pokretljivosti dobijenih nanomolekulskih mašina i njihovih komponenata u različitim uslovima; 8) ispitivanje biološke aktivnosti supramolekulskih agregata i njihovih komponenata.