IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

172062 Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011 - 2014.

Koordinator projekta:

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Realizatori projekta:

Rukovodilac projekta:

Prof Dr Ivanka Popović, TMF

Broj istraživača:

Tema i cilj projekta:

Najznačajniji rezultati:

Publikacije:

J. V. Džunuzović, M. V. Pergal, R. Poręba, S. Ostojić, N. Lazić, M. Špírková, S. Jovanović, Studies of the thermal and mechanical properties of poly(urethane–siloxane)s cross-linked by hyperbranched polyesters. Industrial & Engineering Chemistry Research (2012) DOI: 10.1021/ie300927z

E. S. Džunuzović, J. V. Džunuzović, A. D. Marinković, M. T. Marinović-Cincović, K. B. Jeremić, J. M. Nedeljković, Influence of surface modified TiO2 nanoparticles by gallates on the properties of PMMA/TiO2 nanocomposites. European Polymer Journal 48(8) (2012) 1385-1393.

. S. Džunuzović, S. V. Tasić, B. R. Božić, J. V. Džunuzović, B. M. Dunjić, K. B. Jeremić, Mechanical and thermal properties of UV cured mixtures of linear and hyperbranched urethane acrylates. Progress in Organic Coatings 74 (2012) 158-164.

M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, S. Ostojić, M. M. Pergal, A. Radulović, S. Jovanović, Poly(urethane-siloxane)s based on hyperbranched polyester as crosslinking agent: synthesis and characterization. Journal of the Serbian Chemical Society 77(7) (2012) 919-935.

M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, M. Kićanović, V. Vodnik, M. M. Pergal, S. Jovanović, Thermal properties of poly(urethane–ester–siloxane)s based on hyperbranched polyester. Russian Journal of Physical Chemistry A 85(13) (2011) 7–12.

J. V. Džunuzović, M. V. Pergal, S. Jovanović, V. V. Vodnik, Synthesis and swelling behavior of polyurethane networks based on hyperbranched polymer. Hemijska Industrija 65(6) (2011) 637-644.

S. Jovanović, J. V. Džunuzović, Pravci razvoja ambalaže od polimernih materijala. Hemijska Industrija 65(6) (2011) 621-635.

J. V. Džunuzović, M. V. Pergal, R. Poręba, S. Ostojić, E. S. Džunuzović, M. Špírková, S. Jovanović, Mehanička i termička svojstva umreženih poli(uretan-estar-siloksana). 50. Jubilarno savetovanje Srpskog hemijskog društva, Kratki izvodi radova, HTM P2, str. 137, Knjiga radova str 218-221, Beograd 14.-15. jun (2012).

M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, M. M. Pergal, S. Ostojić, S. Jovanović, Characterization of polyurethane crosslinked structures based on hyperbranched polyester. 16th European Conference on Analytical Chemistry, Euroanalysis 2011, „Challenges in Modern Analytical Chemistry“, Belgrade 11-15 September (2011).

E. S. Džunuzović, S. V. Tasić, B. R. Božić, J. V. Džunuzović, B. M. Dunjić, K. B. Jeremić, Mehanička svojstva smeša linernog i hiperrazgranatih uretan akrilata umreženih dejstvom UV zračenja. XLIX Savetovanje srpskog hemijskog društva, Kratki izvodi radova, HTM06-P, str. 118, Kragujevac 13.-14. maj (2011).