IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Dr Milica Vlahović

Naučni saradnik

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

IHTM - Centar za elektrohemiju
Njegoševa 12, 11000 Beograd 6, PAK 125213, Srbija
Lab: Tehnološko-metalurški fakultet, Karnegijeva 4, III sprat, soba 305
11120 Beograd 35, PAK 135804, Srbija
Telefon: 011- 3370 389
Faks: 011- 3370 389
Elektronska pošta: m.vlahovic@ihtm.bg.ac.rs

Obrazovanje:

 • 1992. Dipl. inž. tehn. (Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet)
 • 2001. Magistar tehničkih nauka (Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet)
 • 2005. Stručni ispit
 • 2012. Doktor tehničkih nauka (Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet)

Zvanja:

 • 1993. Istraživač pripravnik
 • 2002. Istraživač saradnik
 • 2013. Naučni saradnik

Članstva u društvima:

 • Srpsko hemijsko društvo
 • Društvo za keramičke materijale Srbije

Profesionalno iskustvo:

 • 1992. – 1993. Tehnološko-metalurški fakultet
 • 1994. – 2013. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS)
 • 2014. – Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) – Centar za elektrohemiju

Oblasti interesovanja:

 • Keramički, vatrostalni i sumpor- polimerni kompozitni materijali (sinteza i karakterizacija);
 • Primena nedestruktivnih metoda karakterizacije (ultrazvuk i analiza slike) tokom izlaganja materijala ekstremnim uslovima
  (termo šok, kavitacija i agresivna sredina);
 • Ispitivanje sorpcije metala iz otpadnih industrijskih voda.

Citiranost: 61 (52 bez autocitata) Januar 2015.; h index = 4

Znanje jezika: Engleski, francuski, ruski

Najznačajniji projekti:

Međunarodni:
2014. – 2015. Podizanje kapaciteta za upravljanje električnim otpadom u Srbiji (Capacity building of e-waste management in
Serbia), PACE/BCRC Programme.
Primenjena istraživanja:
2011. – 2015. Implementacija savremenijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenja u postojedim proizvodnim sistemima
rudnika bakra Bor i rudnika bakra Majdanpek, TR 33007, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
2008. – 2010. Razvoj komercijalnih proizvoda na bazi sumpornog betona i sumpor – modifikovanog asfalta, TR
19016, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja;
2005. – 2007. Valorizacija sekundarnog sumpora kao otpadnog materijala u rafinaciji nafte, TR 6705 B,Ministarstvo nauke i
tehnološkog razvoja;
2005. – 2007. Eliminacija i korišdenje sumpora dobijenog kao sporedni proizvod pri preradi nafte, TD 7020 B,Ministarstvo
nauke i tehnološkog razvoja;
2002. – 2004. Projektovanje i izrada postrojenja za primarnu preradu istrošenih uljnih emulzija, MNTR 099 B,Ministarstvo
nauke i tehnološkog razvoja;
2002. – 2004. Razvoj tehnoloških postupaka za dobijanje staklokeramičkih i staklastih materijala, MHT
2.07.0026.B, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja.

Ostalo:
2012. Sistem za ispitivanje funkcionalnih svojstava stomatoloških materijala u simuliranim realnim uslovima korišdenja-
Inovacioni projekat;
2004. Formiranje indikatora održivog razvoja Republike Srbije”, Ugovor br. 2/090, Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i
životne sredine.

Izabrane publikacije:

Monografije, poglavlja u knjigama:

1. Milica M. Vlahović, Predrag B. Jovanid, Sanja P. Martinovid, and Tatjana D. Volkov Husovid, Behavior of sulfur- polymer
matrix composites with different fillers under acid and salt influence, Chapter 9 in Polymer-Matrix Composites: Types,
Applications and Performance, Series: Polymer Science and Technology, Editor: Rakesh Kumar; Nova Science
Publishers, Inc., New York, USA (2014) 215-240.
2. Milica M. Vlahović, Sanja P. Martinovid, Predrag B. Jovanid, Tamara Ð. Boljanac and Tatjana D. Volkov Husovid, Image
Analysis Technique for Evaluating Damage Evolution and Predicting Mechanical Strength of Concrete Structures under
Corrosion Conditions, Chapter 7 in Advances in Image Analysis Research, Editor: Roger M. Echon; Nova Science
Publishers, Inc., New York, USA (2014) 147- 170.
3. S. Martinovic, M. Vlahovic, T. Boljanac, B. Matovic, and T. Volkov-Husovic, Implementation of Image Analysis Research
on Refractory Concrete Lifetime Prediction for Thermal Stability and Cavitation Erosion Testing, Chapter 8 in Advances
in Image Analysis Research, Editor: Roger M. Echon; Nova Science Publishers, Inc., New York, USA (2014) 171-186.
4. Milica M. Vlahović, Predrag B. Jovanid, Sanja P. Martinovid, Tamara Đ. Boljanac and Tatjana D. Volkov Husovid,
Influence of Chemical Stress on Sulfur-Polymer Composite Structure, Chapter 10 in New Developments in Polymer
Composites Research, Editors: Stephan Laske and Andreas Witschnigg; Nova Science Publishers, Inc., New
York, USA (2013) 257-278.
5. Milica Vlahović, Predrag Jovanid, Scanning electron microscopy analysis of sulfur-polymer composite subjected to
induced destruction, Microscopy Book Series- Number 5: Current microscopy contributions to advances in science and
technology, Volume 2, Editor: Antonio Méndez-Vilas; Formatex Research Center, Spain (2012) 1171-1182.
Publikovani radovi:
1. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Tamara Boljanac, Jelena Majstorovic, Tatjana Volkov Husovic, Influence of sintering
temperature on thermal shock behavior of low cement high alumina refractory concrete, Composites Part B:
Engineering, 60 (2014) 400-412.
2. Milica Vlahović, Predrag Jovanid, Sanja Martinovid, Tamara Boljanac, Tatjana Volkov-Husovid, Quantitative evaluation
of sulfur-polymer matrix composite quality, Composites Part B: Engineering, 44 (1) (2013) 458-466.
3. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Tamara Boljanac, Marina Dojcinovic, Tatjana Volkov Husovic, Cavitation resistance
of refractory concrete: Influence of sintering temperature, Journal of the European Ceramic Society, 33 (1) (2013) 7-
14.
4. Milica Vlahović, Maja Savid, Sanja Martinovid, Tamara Boljanac, Tatjana Volkov-Husovid, Use of image analysis for
durability testing of sulfur concrete and Portland cement concrete, Materials and Design, 34 (2012) 346-35.
5. Sonja Milicevic, Tamara Boljanac, Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Vladan Milosevic, Biljana Babic, Removal of copper
from aqueous solutions by low cost adsorbent-Kolubara lignite, Fuel Processing Technology, 95 (2012) 1-7.
6. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Jelena Majstorovic, Branko Matovic, Tatjana Volkov-Husovic Thermal and
mechanical properties of high alumina low cement castable, Metalurgical and Materials Engineering, 18 (1) (2012) 53-
65.
7. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Predrag Jovanic, Tatjana Volkov Husovic, Durability of sulfur concrete
in various aggressive environments, Construction and Building Materials, 25 (2011) 3926–3934.
8. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Marina Dojcinovic, Tatjana Volkov Husovic, Jelena Majstorovic, Thermomechanical
properties and cavitation resistance of a high-alumina low cement castable, International Journal of Applied Ceramic
Technology, 8 (5) (2011) 1115-1124.
9. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Jelena Majstorovic, Branko Matovic, Nemanja Trifunovic, Tatjana Volkov Husovic,
Modelovanje smanjenja čvrstode vatrostalnog betona sinterovanog na 1100ºC tokom ispitivanja termostabilnosti,
Livarstvo, 50 (1-4) (2011) 3-13.
10. Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Anđelka Brankovid, Velislav Vidojkovid, Sanja Martinovid, Nataša Đorđevid, The
influence of filler type on the corrosion stability of the sulfur concrete, Hemijska industrija, 64 (2) (2010) 129-137.
11. Nataša Đorđevid, Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Predrag Jovanid, Velislav Vidojkovid, Tamara Boljanac, Kinetics of
specific surface area change using the Boltzmann model, Science of Sintering, 41 (2009) 267-274.
12. Velislav Vidojkovid, Andjelka Brankovid, Tamara Boljanac, Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Valorizacija bakra iz
jamskih i drugih otpadnih voda cementacijom na aluminijumu, Reciklaža i održivi razvoj, 1 (1) (2008) 28-34.
13. Tamara Boljanac, Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Velislav Vidojkovic, Preparation of lightweight sintered aggregate
based on combustion ash, INTERCERAM, 56 (6) (2007) 436-439.
14. Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Velislav Vidojkovid, Tamara Boljanac, Predrag Jovanid, Optimization of nontransparent
non-crystal silica production process, Journal of Metallurgy-JoM, 13 (1) (2007) 21-26.
15. Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Ljubica Pavlovid, Preparation of filter aids based on diatomites,
International Journal of Mineral Processing, 80 (2-4) (2006) 255-260.
16. Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Predrag Jovanid, Analyses of nonstationary melting process,
American Ceramic Society Bulletin, 85 (9) (2006) 9101-9108.
17. Velislav Vidojkovid, Nataša Đorđevid, Tamara Boljanac, Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Ispitivanje mogudnosti
vezivanja čestica letedeg pepela iz termoelektrana elementarnim sumporom, Hemijska industrija, 60 (5-6) (2006) 144-
147.
Patenti:
1. Predrag Jovanid, Milica Vlahović, Institut za multidisciplinarna istraživanja (nosilac), Uređaj za ispitivanje funkcionalnih
osobina stomatoloških materijala; Upisan u registar malih patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem 1311,
objava u Glasniku intelektualne svojine 2/2013.
2. Velislav Vidojkovid, Nataša Đorđevid, Tamara Boljanac, Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Anđelka
Brankovid, Postupak hlađenja istopljenog sumpora modifikovanog diciklopentadienom na ravnoj metalnoj podlozi;
Upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem 53412, objava u Glasniku intelektualne
svojine 5/2014.
3. Velislav Vidojkovid, Nataša Đorđevid, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Sanja Martinovid, Vezivanje letedeg pepela iz
termo-elektrana elementarnim sumporom dobijenim u procesu rafinacije nafte; Upisan u registar patenata Zavoda za
intelektualnu svojinu pod brojem 52159, objava u Glasniku intelektualne svojine 2012/4.
Tehnološka rešenja:
1. Velislav Vidojkovid, Tamara Boljanac, Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Nataša Đorđevid, Anđelka Brankovid,
Tehnološki postupak dobijanja sumpor-modifikovanog asfalta; Novi tehnološki postupak, ITNMS, Beograd, Odluka NV I-
27 (2010.).
2. Milica Vlahović, Velislav Vidojkovid, Tamara Boljanac, Nataša Đorđevid, Sanja Martinovid, Anđelka Brankovid,
Tehnološki postupak izlivanja podova i dobijanja dekorativnih ploča od sumpornog betona, Novi tehnološki postupak;
ITNMS, Beograd, Odluka NV I-7 i I-9 (2009.).
3. Velislav Vidojkovid, Anđelka Brankovid, Nataša Đorđevid, Tamara Boljanac, Sanja Martinovid, Milica Vlahović,
Tehnološki postupak dobijanja cevi od sumpornog betona; Novi tehnološki postupak, ITNMS, Beograd, Odluka NV I-8
(2009.).

Predavanja po pozivu:

1. Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Jelena Majstorovid, Tatjana Volkov Husovid, Assessment of sulfur-polymer
composite quality based on nondestructive testing; The 46th International October Conference on Mining and
Metallurgy; 01- 04 October 2014, Bor Lake, Bor (Serbia); Proceedings: 40-43.
2. Milica Vlahović, Low cement concrete: composition, properties and application, ROSOV Pin 2014, Second regional
roundtable: refractory, process industry and nanotechnology, Book of abstracts: 38-39.
Saopštenja:
1. Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Jelena Majstorovid, Tatjana Volkov Husovid, Analysis of refractory castables
subjected to thermal shock by non-destructive methods, The 46th International October Conference on Mining and
Metallurgy, 01-04 October 2014, Bor Lake, Bor (Serbia), Proceedings: 585-588.
2. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Sonja Milicevic, Adsorption properties of TENT fly ash in removal
of copper from wastewater, The 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16-19 October
2013, Bor Lake, Bor, Proceedings: 439-442.
3. Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Milica Vlahovic, Tatjana Volkov Husovic, Anisotropy of refractory concrete
subjected to the thermal shock by using the surface analysis, The 45th International October Conference on Mining
and Metallurgy, 16-19 October 2013, Bor Lake, Bor, Proceedings: 435-438.
4. Tamara Boljanac, Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Removal of copper, cadmium, and zinc from the mine wastewater
in RTB Bor by low cost adsorbent fly ash, The 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16-19
October 2013, Bor Lake, Bor, Serbia, Proceedings: 431-434.
5. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Ljubisa Andric, Adsorption isotherms of removing copper from
aqueous solutions by low cost adsorbent-lignite, XV Balkan Mineral Processing Congress, Sozopol, Bulgaria,
2013, Proceedings: 994-997.
6. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Tamara Boljanac, Ljubisa Andric, Kinetics of copper adsorption from wastewater by
lignite, XV Balkan Mineral Processing Congress, Sozopol, Bulgaria, 2013, Proceedings: 998-1001.
7. Sonja Milicevic, Vladan Milosevic, Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Dragan Povrenovic, Concentration method for
the mining wastewater-valorization of the copper, International Science Conference Reporting for Sustainability, 2013,
Becici, Montenegro, Proceedings: 431-436.
8. Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Tamara Boljanac, Jelena Majstorovid, Tatjana Volkov Husovid, Application of
ultrasonic measurements on durability testing of sulfur concrete, 9th Scientific/Research Symposium with International
Participation „Metallic and Nonmetallic Materials“ Zenica, B&H, 23-24. April 2012,Proceedings: 311-316.
9. Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Jelena
Majstorovid, Tatjana Volkov Husovid, Modeling ofstrength degradation during thermal stability testing of refractory cas
table, 9th Scientific/ResearchSymposium with International Participation „Metallic and Nonmetallic Materials“ Zenica,
B&H, 23-24. April 2012, Proceedings: 329-334.
10. Tatjana Volkov Husovid, Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Jelena Majstorovid, Branko Matovid, Possibilities of using non
destructive testing methods in thermal shock characterization of refractory castable, 9
thScientific/Research Symposium
with International Participation „Metallic and Nonmetallic Materials“ Zenica, B&H, 23-24. April 2012, Proceedings: 3-
12.
11. Sonja Milidevid, Vladan Miloševid, Dragan Povrenovid, Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Tamara
Boljanac,Hydrophobization of the Mineral Surface, 44th International October Conference on Mining and
Metallurgy, Bor, Serbia, 1-3 October 2012, Proceedings: 643-648.
12. Stepanovid M., Vlahović M., Stankovid D., Jovanid P. WEEE management: case study Serbia, 3rd International
Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece, 12-14 September 2012,
Proceedings: 842-848.
13. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Predrag Jovanic, Tatjana Volkov Husovic, Assesment of sulfur
concrete corrosion resistance, 43rd International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 12-15
October 2011, Proceedings: 370-373.
14. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Tatjana Volkov Husovic, Strength degradation modeling based on
non-destructive testing, 43rd International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 12-15
October 2011, Proceedings: 366-369.
15. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Sonja Milicevic, Vladan Milosevic, Influence of adsorbent amount
and initial solution concentration on copper removal, 43rd International October Conference on Mining and Metallurgy,
Kladovo, Serbia, 12-15 October 2011, Proceedings: 362-365.
16. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Marina Dojcinovic, Tatjana Volkov-Husovic, Implementation of image analysis on
study of refractory concrete resistance, 43rd International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo,
Serbia, 12-15 October 2011, Proceedings: 350-353.
17. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Jelena Majstorovic, Tatjana Volkov-Husovic Mechanical properties of alumina based
low cement castable: influence of heating temperature, 43rd International October Conference on Mining and
Metallurgy, Kladovo, Serbia, 12-15 October 2011, Proceedings: 354-357.
18. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Tamara Boljanac, Sonja Milicevic, Vladan Milosevic, Removal of copper from
aqueous solutions by low cost adsorbent-lignite: influence of pH and contact time, 43rd International October
Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 12-15 October 2011, Proceedings: 358-361.
19. M. Stepanovic, M. Vlahovic, P. Jovanic, Integrated treatment of the generated waste streams on the Djerdap
damn, Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia, 3-7 October 2011, Proceedings:
256-262.
20. Milica Vlahović, Velislav Vidojkovid, Sanja Martinovid, Tamara Boljanac, Radmila Jančid Heinemann, Tatjana Volkov
Husovid, Corrosion resistance of sulfur concrete in acidic solution, 42nd International October Conference on Mining
and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 10-13 October 2010, Proceedings: 102-105.
21. Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Marija Dimitrijevid, Jelena Majstorovid, Velislav Vidojkovid, Tatjana Volkov Husovid,
Effect of anisotropy on thermal shock behavior of low cement high alumina castable, 42ndInternational October
Conference on Mining and Metallurgy Kladovo, Serbia, 10-13 October 2010, Proceedings: 187-190.
22. Stepanovid M., Vlahović M., Jovanid P., Optimization of the inorganic adsorbents content for the used oil emulsion
treatment at the Đerdap damn, 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management,
Chania, Crete, Greece, 5-8 October 2010, Full paper on CD.
23. Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Jelena Majstorovid, Tatjana Volkov Husovid, Fracture resistance parameters and
water quench test of low cement high alumina castable, 41th International October Conference on Mining and
Metallurgy, Kladovo, Serbia, 4-6 October 2009, Proceedings: 653-658.
24. Velislav Vidojkovid, Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Tamara Boljanac, Natasa Djordjevid, Waste sulfur modification
for use in concretes, 18th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2008), 24-28 August
2008, Praha, Czech Republic, Proceedings on CD.
25. Natasa Djordjevid, Milica Vlahović, Sanja Martinovid Velislav Vidojkovid, Tamara Boljanac, Mechanochemical
activation influence on the synthesis of 2MgO·2Al2O3
·5SiO2 ceramics, 18th International Congress of Chemical and
Process Engineering (CHISA 2008), 24-28 August 2008, Praha, Czech Republic, Proceedings on CD.
26. Velislav Vidojkovid, Tamara Boljanac, Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Andjelka Brankovid, Kinetics of copper
cementation on aluminium foils, 39th International October Conference on Mining and Metallurgy, 07-10 October
2007, Sokobanja, Proceedings: 358-364.
27. Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Predrag Jovanid, Tamara Boljanac, Velislav Vidojkovid, Mechanochemical activation
of mixtures for low-melting glasses production, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 16-20
September 2007, Copenhagen, Danmark, Proceedings on CD.
28. Sanja Martinovid, Predrag Jovanid, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Velislav Vidojkovid, Control and track of melting
process by QVI, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 16-20 September 2007, Copenhagen, Danmark,
Proceedings on CD.
29. Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Tamara Boljanac, Velislav Vidojkovid, Valorization of combustion ash for preparation of
lightweight aggregate, XII Balcan Mineral Processing Congress (BMPC 2007), 10-14 June 2007, Delphi,
Greece, Proceedings on CD: 627-630.
30. Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Velislav Vidojkovid, Predrag Jovanid, Valorization of used catalysts
from oil refinery, XII Balcan Mineral Processing Congress (BMPC 2007), 10-14 June 2007, Delphi, Greece, Proceedings on
CD: 611-614.
31. Tamara Boljanac, Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Velislav Vidojkovid, Removing of sub-micro ash particles by sulfur
agglomeration, XII Balcan Mineral Processing Congress (BMPC 2007), 10-14 June 2007, Delphi, Greece, Proceedings on
CD: 595-598.
32. Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Tamara Boljanac, Velislav Vidojkovid Application of hydro-isolating and anticorrosive
coatings based on secondary sulfur, 4
th Balcan Conference on Metallurgy, 27-29 September 2006, Zlatibor, Proceedings:
301-304.
33. Sanja Martinovid, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Predrag Jovanid, Optimization of non-transparent non-crystal
silica production process, 4th Balcan Conference on Metallurgy, 27-29 September 2006, Zlatibor, Proceedings: 189-194.
34. Tamara Boljanac, Velislav Vidojkovid, Milica Vlahović, Sanja Martinovid, Sulfur agglomeration of power-plant ashes
and removing of sub-micro ash particles, 4th Balcan Conference on Metallurgy, 27-29 September 2006, Zlatibor,
Proceedings: 305-309.