IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Milica Košević

Istraživač saradnik

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

Njegoševa 12, 11000 Beograd, PAK 125213, Srbija
Telefon: +381 11 3640 231
Faks: +381 11 3640 234
Mobilni telefon: +381 64 3048 233
Elektronska pošta: milica.kosevic@ihtm.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2011 Dipl. inž. tehnologije – hemijski inženjer, Tehnološko – metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja:

2014 Istraživač pripravnik
2015 Istraživač saradnik

Članstva u društvima:

Srpsko hemijsko društvo
International Society of Electrochemistry

Profesionalno iskustvo:

2013 – Industrija precizne mehnike
2014 – IHTM – Centar za elektrohemiju

Oblasti interesovanja:

Razvoj i elektrohemijska karakterizacija katalizatora za gorive spregove
Elektrokataliza
Kinetika elektrohemijskih reakcija

Znanje jezika: Engleski jezik

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja:

2014 – Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za pide – istraživanje metoda i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Izabrane publikacije:

Publikovani radovi:

  1. Pavelkid Vesna M., Brdarid Tanja P., Petrovid Marija P., Šekularac Gavrilo M., Košević Milica G., Pezo Lato L., Ilid Marija A: “Application of Peleg model on mass transfer kinetics during osmotic dehydratation of pear cubes in sucrose solution”, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 2015 OnLine-First (00):4-4

Saopštenja:

  1. Milica Košević, Vesna Radojevid: “Uticaj parametara procesa rasta kristala iz rastopa na oblik granice faza tečno-čvrsto”, Druga konferencija mladih hemičara Srbije, Kratki izvodi radova, str. 142, Niš, Srbija, 2014.