IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Milana Zarić

Naučni saradnik

 

 

 

 

Adresa:

Centar za elektrohemiju
Njegoševa 12, I sprat, soba 26
11000 Beograd 6, PAK 125213
Telefon: +381 11 3640 231
Faks: +381 11 3640 234
Elektronska pošta: mzaric@tmf.bg.ac.rs ; milana.zaric@ihtm.bg.ac.rs 

Obrazovanje:

2018 Doktor tehničkih nauka: Tehnološko – metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
2010 Dipl. inž. tehnologije – hemijski inženjer, Tehnološko – metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja:

2019 Naučni saradni
2015 Istraživač saradnik

Članstva u društvima:

Sprsko hemijsko društvo

Profesionlno iskustvo:

2018-2019 (pet meseci) DAAD stipendija, Freie Universitat Berlin, Nemačka
2018 (tri meseca)  Erasmus + mobility, Poljoprivredni Universitet u Atini, Grčka
2017 (dve nedelje)  bilaterala DAAD programa, RWTH, Ahen, Nemačka
2015 –                 NU IHTM – Centar za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu
2012 (šest nedelja) projekat FP7 REGPOT NANOTECH FTM, Poljoprivredni Universitet u Atini, Grčka
2011 – 2014  Inovacioni centar TMF, Beograd
2008 (četiri meseca)  IASTE stipendija, Institut za hemijsko procesno inženjerstvo, Univerzitet u Štutgartu, Nemačka

Nagrade i priznanja:

2011 Priznanje Srpskog hemijskog društva za ostvaren uspeh tokom studiranja

Oblasti interesovanja:

Eksperimentalno i teorijsko ispitivanje karakterstika smeša
Ispitivanje nekovalentnih interakcija 

Znanje jezika:

Engleski jezik
Nemački jezik

Najznačajniji projekti:
Osnovna istraživanja:

2011 – Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju poboljšanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Izabrane publikacije:
Publikovani radovi:

  1. M. Zarić, B. Bugarski, M. Lj. Kijevčanin Best methods for calculating interaction energies in 2-butene and butane systems, Comput. Theor. Chem., 1117, 2017, pp. 150-161.
  2. M. Zarić, M. Stijepović, P. Linke, J. Stajic-Trosic, B. Bugarski, M. Kijevčanin, Targeting heat recovery and reuse in industrial zone, Chem. Ind. Chem. Eng. Q., 23 (1), 2017, pp 73-82.
  3. M. Zarić, B. Bugarski, M. Lj. Kijevčanin, Interactions of Molecules with cis and trans Double Bonds: A Theoretical Study of cis- and trans-2-Butene, ChemPhysChem, 17 (2), 2016, pp. 317-324.
  4. 4. M. M. Zarić, N. M. Zarić, J. Ivković, D. Slavnić, B. Bugarski, Recent Deveopment of Bioaugmentation Methods for Tobacco Wastewater Treatment, STUDIA UBB CHEMIA, LX, 4, 2015, pp. 115-124.

Lična WEB stranica: 

http://www.researcherid.com/rid/B-7526-2015