IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Nevena Zelenović

Istraživač-pripravnik

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

Njegoševa 12, 11000 Beograd 6, Srbija, PAK 125213, Laboratorija – Hemijski fakultet,
Studentski trg 12-16, 11158 Beograd 118, PAK 105104, I sprat, lab. 412
Mobilni telefon: 063/15-26-797
Elektronska pošta: zelenovic@ihtm.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2011 Diplomirani biohemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2012 Master biohemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja:

2013 Istraživač pripravnik

Profesionalno iskustvo:

2013 IHTM – Centar za elektrohemiju

Oblasti interesovanja:

Prečišdavanje proteina. Dirigovana evolucija i proteinski inžinjering. Biokataliza. Biosenzori i biogorivne delije.

Stručne veštine:

  • PCR, HPLC, rad na bioreaktoru
  • Origin, Graphpad-Prism, VectorNTI
  • Pretraživanje biohemijskih baza podataka: PubMed, ExPASy, Swiss-Prot

Znanje jezika: Engleski, francuski

Najznačajniji projekti:

2013 - Razvoj novih inkapsuliranih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih supstanci hrane u cilju povedanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti, III 46010, Ministarstvo prosvetei nauke Republike Srbije
2013 - Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opteredenja, III 43009, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Izabrane publikacije:

Saopštenja:

  1. Marija Blažid, Gordana Kovačevid, Nevena Zelenović, Raluca Ostafe, Marija Gavrovid-Jankulovid, Rainer Fischer, Radivoje Prodanovid. Prečišdavanje himere Aga2 proteina i glukoza oksidaze eksprimirane na površini delija kvasca. 50. Jubilarno savetovanje Srpskog hemijskog društva. Beograd, Jun, 2012.
  2. Stančid A, Jankovid A, Zelenović N, Otaševid V, Vučetid M, Buzadžid B, Korad A, Markelid M, Veličkovid K, Golid I, Korad B. Uloga glutationa u regulaciji molekulske osnove remodeliranja skeletnih mišida na hladnodi. Prvi kongres - Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini - perspektive. Beograd, septembar 2011.