IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Mr Vesna Vujačić

Istraživač saradnik
Šef Analitičke Laboratorije Centra za ekologiju i tehnoekonomiku

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

Centar za ekologiju i tehnoekonomiku, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, Beograd
Telefon: +381 11 3370-153
Elektronska pošta: v.vujacic@ihtm.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2003. Diplomirani fiziko-hemičar
2007. Magistar tehnoloških nauka

Zvanje:

2011. Istraživač saradnik

Članstva u društvima:

Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica

Profesionlno iskustvo:

 • 2004–2007 Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Preduzeće za tehnološki razvoj, Beograd
 • 2007 – 2011 NU IHTM – Sektor za ekologiju i tehnoekonomiku, Univerzitet u Beogradu
 • 2011 – danas NU IHTM – Centar za ekologiju i tehnoekonomiku, Univerzitet u Beogradu

Oblasti interesovanja:

Zdravstvena ispravnost predmeta opšte upotrebe, biokompozitni materijali, zaštita životne sredine

Znanje jezika: Engleski jezik

Glavni projekti:

Primenjena istraživanja:

 • 2004 TR-293.B “Razvoj procesa i tehnologija dobijanja olova, cinka i pratećih metala iz domaćih primarnih i sekundarnih sirovina”, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
 • 2004-2005 NPEE 715-1064B “Projektovanje i izgradnja demonstracionog sistema za korišćenje geotermalne energije Jošaničke banje u poljoprivredi”, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
 • 2005-2007 TR-6714 “Razvoj tehnologija i procesnih rešenja prerade nestandardnih materijala i polimetalnih sirovina obojenih metala”, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
 • 2005-2007 EE-232025 ”Povećanje energetske efikasnosti tehnološkog procesa pirometalurške ekstrakcije bakra”, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
 • 2008-2010 TR-19015 ” Razvoj plazma-sprej prevlaka na bazi hidroksiapatita za dobijanje implantata za ortopedsku hirurgiju”, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
 • 2008-2010 TR-19059 ”Razvoj modela za izradu programa optimalne valorizacije raspoloživih viškova olefina u Pančevu kroz osvajanje tržišno atraktivnih proizvoda više faze dorade u uslovima ekoloških ograničenja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Integralna i interdisciplinarna istraživanja:

 • 2011 – 2016 III 45001, „Nanostrukturni funkcionalni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima“, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

Istraživačko – razvojni projekti:

 • 2006-2007 Karakterizacija rudarsko-metalurško-hemijskih deponija Kombinata „Trepča“ i njihov uticaj na kvalitet voda reka Sitnice, Ibra i Binačke Morave, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
 • 2008 Fizičko-hemijska karakterizacija otpadnih voda i otpadnih materijala Smedereva i njihov uticaj na kvalitet vode reke Dunav, sa posebnim aspektom na industriju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
 • 2009 Uzroci zagađivanja i analize vode reke Ralje od izvorišta do smederevske Železare, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
 • 2010 Uzroci zagađivanja i analize vode reke Timok od Zaječara do ušća u Dunav, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
 • 2010 Uzroci zagađivanja i analiza vode reke Veliki Lug od mosta za Jagnjilo na teritoriji opštine Mladenovac do ušća u Jasenicu na teritoriji opštine Smederevska Palanka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
 • 2011 Uzroci zagađivanja i analize vode i sedimenta Mlavskog rukavca i reke Mlave u zoni Požarevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Izabrane publikacije:

 1. Đ.Milosavljević, V. Nikolić, S.Nikolić: Sumporna jedinjenja kao zagađivači životne sredine pri preradi otpadnih olovnih akumulatora, Ecologica, 12 (10), 2005, str.323-327, ISSN: 0354-3285.
 2. B. Nikolić, Lj. Jakšić, V. Nikolić: Zagađujuće materije pri preradi otpadnih olovnih akumulatora", prvi regionalni međunarodni simpozijum „Životna sredina ka Evropi”, 05-08. jun 2005., Beograd, str.166-169. 
 3. V.Nikolić, B.Nikolić, N. Lončarević-Đešnić: Karakteristike geotermalnih voda Jošaničke banje, Ecologica 12 (44), 2005, str.25-29, ISSN: 0354-3285.
 4. B. Nikolić, M. Barać, Đ. Milosavljević, V. Nikolić: Uticaj deponija Metalurgije olova "Trepča" na zagađivanje voda Ibra, Simpozijum istraživanja i projektovanja za privredu, Beograd, 06-07. oktobar 2005., str.120-125.
 5. V. Nikolić, S. Nikolić, N. Lončarević-Đešnić, Lj. Mojović: The use of geothermal waters of Banjska, 2nd International Conference "Water Science and Technology-Integrated Management of Water Resources" AQUA 2006, 23-26.11.2006., Athens, Book of Abstracts pp. 126.
 6. B. Nikolić, Ž. Kamberović, V. Nikolić: Srebro u srednjovekovnoj Srbiji, Tehnika- RGM, 57 (3) 2006, str.15-18, ISSN: 0350-2627.
 7. V.Nikolić, S. Nikolić, S. Milojević, S. Milisavljević, Karakteristike geotermalnih voda Banjske, Ecologica 13 (12), 2006, str.119-122, ISSN: 0354-3285.
 8. V.Nikolić, Ž.Kamberović, B.Nikolić, M.Korać: Ušteda energije pri proizvodnji olovnih legura iz sekundarnih sirovina. Poglavlje u monografiji: Racionalno korišćenje energije u metalurgiji i procesnoj industriji, Izdavač: Jugoslovenska inženjerska akademija i Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, 2006, ISBN: 86-906251-3-5, str.28-34.
 9. M. Barać, V. Nikolić, S. Nikolić, M. Rakin: Značaj i primena geotermalnih voda Jošaničke Banje, Termotehnika 33 (1-4) 2007, str.55-62, ISSN: 0350-218X.
 10. V.Nikolić: Fizička hemija i elektrohemija. Poglavlje u knjizi: Hemijsko-tehnološko-metalurški priručnik, Izdavač: Jugoslovenska inženjerska akademija, Beograd, 2007, ISBN: 978-86-87379-00-8, COBISS.SR-ID 147518220, str.437-458.
 11. B. Nikolić, D. Živković, V. Nikolić, Ž. Kamberović: Srebro u bakarnim međuproduktima  Rafinerije olova "Trepča", Tehnika – RGM, 58 (3) 2007, str.1-5, ISSN: 0350-2627.
 12. Lj. Sekulić, D. Milovanović, V. Nikolić, T. Sekulić: Vodosnabdevanje i kvalitet otpadnih voda U.S. Steel Serbia, Voda i sanitarna tehnika, 38 (6) 2008, 41-46, ISSN: 0350-5049.
 13. S. Nikolić, Lj. Mojović, D. Milovanović, V. Nikolić: Mogućnosti obrade otpadnih voda i otpada u industriji prerade voća i proizvodnje voćnih sokova, Ecologica 15 (52), 2008, str.15-20, ISSN: 0354-3285.
 14. V. Nikolić, V. Jokanović, N. Radić, B. Grbić, B. Jokanović, D. Izvonar: „SiO2 thin films obtained from silica sols by thermal spraying”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 11 (3) 2009, pp.243-250, ISSN: 1454 – 4164.
 15. V.Nikolić, Ž.Kamberović, B.Nikolić, M.Barać: Alkalno-olovne deponije Rafinerije olova “Trepča” i njihov uticaj na vode Ibra, Ecologica 16 (55) 2009, str.409-414, ISSN: 0354-3285.
 16. V. Nikolić, Lj. Sekulić, S. Nikolić, D. Milovanović: Fizičko-hemijska karakterizacija deponija i otpadnih voda smederevske Železare, Tehnika - RGM, 60 (2) 2009, str.5-10, ISSN: 0350-2627.
 17. V.Nikolić, Z.Popović, N.Lončarević Đešnić: Physical-chemical and polytoxic characteristics of hazardous substances in „HIP-Petrohemija“ plants in Pancevo, International conference “Waste waters, municipal solid wastes and hazardous wastes“, 29thMarch – 1stApril 2010, Subotica, Serbia, pp.341-345, ISBN 978-86-82931-34-8.
 18. V.Nikolić, B.Nikolić, Lj.Sekulić, D.Milovanović:  Kvalitet vode reke Ralje u gornjem i srednjem toku, Ecologica, 17(57) 2010, str.48-52, ISSN 0354-3285.
 19. I.Ilić, D.Živković, V.Stanković, M.Antonijević, G.Bogdanović, B.Nikolić, V.Nikolić, D.Miljković: Ranking the most contaminated parts of River Timok from Zaječar to its confluence with the Danube using Promethee/Gaia method, 1st International Symposium on Environmental and Material Flow Management, 26-28. Maj 2011., Zaječar, Book of Abstracts pp.18. ISBN: 978-86-80987-88-0.
 20. D.Miljković, I.Ilić, D. Živković, V.Stanković, M.Antonijević, G. Bogdanović, B.Nikolić, V.Nikolić: Microbiological analysis of Timok water basin composition from Zaječar to its confluence with the Danube, XIX International Scientific and Professional Meeting "Ecological Truth” Eco-Ist'11, 01–04 June 2011, Bor, Serbia, Proceedings, pp.433-438, ISBN 978-86-80987-84-2.
 21. V.Stanković, I.Ilić, D.Živković, M.Antonijević, G.Bogdanović, B.Nikolić, V.Nikolić, D.Miljković: Loading of the Timok River with heavy metal ions, XV International Eco-Conference, 21-24 September 2011, Novi Sad, Serbia, pp.167-173, ISBN 978-86-83177-44-8.
 22. G.Bogdanović, V.Stanković, D.Živković, M.Antonijević, I.Ilić, B.Nikolić, V.Nikolić, D.Miljković: Uticaj deponija na kvalitet voda sliva reke Timok, 6. Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, 18-21. septembar 2011., Soko Banja, Zbornik radova str.360-367, ISBN 978-86-80987-86-6.
 23. V.Nikolić, D.Milovanović, B.Nikolić, I.Ilić, D.Marinković, "Deponije na obalama Timoka od Zaječara do ušća u Dunav", Ecologica 18 (63), 2011, str.506-509, ISSN 0354-3285.
 24. D. Živković, V. Stanković, B. Nikolić, M. Antonijević, G. Bogdanović, V. Nikolić, D. Miljković: Investigation of the characteristics of river Timok waters in the vicinity of Zaječar (Serbia), 2nd International Symposium on Environmental and Flow Materials Management - EMFM12, 07-09 June 2012, Zenica (B&H), ISBN: 978-9958-617-46-1, pp.139-143.
 25. B.Nikolić, V.Nikolić, Ž.Kamberović, D. Marinković, Z. Popović: Prateći ekološko-ekonomski efekti metalurških i rudarskih deponija, Tehnika- RGM, Vol.63, N°1, 2012, 57-60, ISSN:0040-2176.
 26. D.Marinović, V.Savić, M.Stojanović, D. Popović, V.Vujačić, S.Nikolić: Impact of waste water the municipality of Raska and Baljevac on quality of the river Ibar, 34. Međunarodni stručno-naučni skup “Vodovod i kanalizacija ‘13”, 15-18. oktobar 2013., Tara, ISBN 978-86-80067-30-8, pp. 276-283.
 27. B.Nikolić, V.Vujačić, Ž.Kamberović, N.Dimitrijević: Uticaj procesnih promenljivih na radni vek vatrostalnih ozida metalurških peći.  Poglavlje u monografiji : Vatrostalstvo, danas i sutra, Izdavač: SIMS, 2013, ISBN:978-86-87182-23-3,  COBISS.SR-ID: 198247180, str. 91-96.
 28. D.Marinović, V.Savić, M.Stojanović, D.Popović, V. Vujačić, S.Nikolić: The quality of the river Ibar from Biljanovac to Kraljevo, 35. Međunarodni stručno-naučni skup “Vodovod i kanalizacija’14”, 07-10. oktobar 2014., Kladovo, ISBN 978-86-80067-31-5, pp.27-33.
 29. B.Nikolić, V.Vujačić: Refractory materials used in the process of lead production, Second regional roundtable: Refractory, process industry and nanotechnology ROSOV PIN 2014, 22-23. Oktobar 2014, Andrevlje-Fruška Gora, Srbija, Book of Abstracts pp.22, ISBN: 978-86-7306125-2.
 30. B.Nikolić, S.Nikolić, V.Vujačić, S.Trajković: Development of the production of lead and precious metals in central Asia, Underground Mining Engineering, Nº24 (2014) str.73-79, ISSN: 0354-2904.
 31. S.Nikolić, Lj.Mojović, V.Vujačić, D.Milovanović: Uzroci zagađivanja i kvalitet vode reke Ibar u opštini Raška, Vodoprivreda, 46 (2014) str.267-272, ISSN 0350-0519.
 32. V.Vujačić, S.Nikolić, M.Vidović, B.Nikolić, S.Kicošević: Prerada cementacionog bakarnog taloga, Ecologica, 21 (74) 2014, str.299-302, ISSN 0354-3285.
 33. B.Nikolić, S.Nikolić, V.Vujačić: „The factors determining the service lenght of the lead refining kettles“, Materials Protection, 55(4) 2014, str.447-449, ISSN: 0351-9465.
 34. V.Jokanović, M.Vilotijević, B.Čolović, V.Vujačić, R.Rudolf: The advantages of modified air plasma jet method in the process of deposition of hydroxyapatite coatings on the titanium surface, Materials Protection, 56 (2) (2015) 123-128, UDC rada: 620.197.5:533.9, doi:10.5937/ZasMat1502123J.
 35. S. Nikolic, L.Mojovic, V.Vujacic, B.Nikolic, D.Marinovic: The quality of river Mlava in Pozarevac municipality, XXIII International Conference “Ecological Truth” EcoIst’15, 17-20 June 2015, Kopaonik, Serbia, Proceedings,  ISBN 978-86-6305-032-7, pp. 597-602.
 36. S. Nikolić, V.Vujačić, M.Vidović, L.Mojović, B.Nikolić: Kvalitet vode reke Veliki Lug posle Mladenovca do ušća u Kubršnicu na teritoriji opštine Smederevska Palanka, Ecologica, 22 (78) (2015) 175-178, ISSN 0354-3285.
 37. D.Marinović, V.Savić, M.Stojanović, D.Popović, V.Nikolić Vujačić, S.Nikolić: Kvalitet reke Ibar od Biljanovca do Kraljeva, Tehnika (Separat Kvalitet IMS, standardizacija i metrologija), 70 (1) (2015) 188-194, ISSN 0040-2176.
 38. B.Nikolić, V.Vujačić: Nomenklatura domaćih vodotokova, Voda i sanitarna tehnika, 45 (2) (2015) 43-44, ISSN 0350-5049.
 39. I.Trajković, M.Vidović, V.Vujačić, S.Jovanić, A.Pantelić: Ispravnost proizvoda za decu i odojčad koji potencijalno mogu da sadrža ftalate, Sedmi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”, 21.-23. maj 2015, Banja Luka, ISBN 978-99955-619-5-6.

Reference u primenjenim i razvojnim istraživanjima:

 1. Proizvodnja tvrde antifrikcione-babit Pb-Sn-Sb-Cu legure, Topionica "Zajača" Loznica,  2004.
 2. Upotreba alkalnih šljaka kratko bubnjastih peći kao topitelja u procesu prerade bakarnih šlikera u plamenim pećima Rafinerije olova "Trepča", RMH Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica, 2005.
 3. Korišćenje geotermalne vode Jošaničke banje za grejanje plastenika,  2005.
 4. Rekonstrukcija Rafinacije olova, Topionice i modernizacija pripreme sirovina u Topionici „Zajača“ u Zajači, 2005.
 5. Definisanje, projektovanje, optimizacija i izgradnja eksperimentalnog postrojenja plastenika za korišćenje geotermalne energije Jošaničke banje, 2006.
 6. Upotreba alkalne šljake kratko-bubnjastih peći kao zamena kaustične sode u procesu prerade olovne oksidno-sulfatne praškaste frakcije u Metalurgiji olova "Trepča", RMH Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica, 2006.
 7. Primena kiseonika za intenzifikaciju procesa prženja bakarnih koncentrata u fluosolid reaktoru u TIR Bor, RTB Bor “Topionica i Rafinacija bakra”, Bor, 2006.
 8. Studija opravdanosti rekonstrukcije pogona za proizvodnju i rafinaciju olova u kompleksu "Zajača" u Zajači, maj 2007.
 9. Prerada oksidnih i mešanih olovnih materijala u Topionici olova „Trepča“ u Zvečanu, RMH Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica, 2007.
 10. Komparativna analiza tehnoloških koncepcija za realizaciju modela integrisane valorizacije neracionalno korišćenih viškova olefinskih frakcija iz HIP-Petrohemije i NIS-Rafinerije nafte Pančevo, „HIP-Petrohemija“, Pančevo, 2008.
 11. Fizičko-hemijska karakterizacija materijalnih inputa u laboratorijskim uslovima i bilansiranje materijalnih tokova, „HIP-Petrohemija“, Pančevo, 2008.
 12. Priprema tehnoekonomske studije za ocenu integralne valorizacije viškova olefina u „HIP-Petrohemiji“ i NIS-Rafineriji nafte u Pančevu“, „HIP-Petrohemija“ Pančevo, 2009.
 13. Model za tehno-ekonomsku evaluaciju i praćenje kvaliteta razvojnih aktivnosti-programa “HIP-Petrohemije” na planu bolje valorizacije proizvoda pirolize sirovog benzina (primarnih olefina i nus proizvoda) u uslovima ograničenja koja nameće ekološka regulativa, „HIP-Petrohemija“, Pančevo, 2009-2010.
 14. Geodetska i geomehanička merenja deponija na priobalju Timoka od Zaječara do ušća u Dunav. Ekspertiza, 2010.
 15. Ekološki status, uzroci zagađivanja i analize vode i sedimenta reke Veliki Lug na teritoriji opštine Mladenovac, Beograd, 2010.
 16. Ekološki status, uzroci zagađivanja i analize vode i sedimenta reke Veliki Lug na teritoriji opštine Sopot, Beograd, 2011.