IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Vladimir Petrović

Istraživač saradnik

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

Centar za ekologiju i tehnoekonomiku,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd 
Telefon: +381(0)11-3370-474 
Faks: +381(0)11-3370-225 
Elektronska pošta: petrovic@ihtm.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2013. Master geograf – za oblast životne sredine
2011. Diplomirani prostorni planer

Zvanja:

2015 - Istraživač saradnik
2011 - Istraživač pripravnik

Članstva u društvima:

Član Srpskog geografskog društva

Profesionlno iskustvo:

Oktobar 2011 – NU IHTM – Centar za ekologiju i tehnoekonomiku
2011 – 2011 Republički Geodetski Zavod

Oblasti interesovanja:

Ekologija, Zaštita životne sredine, GIS, Digitalna kartografija, Prostorno planiranje i urbanizam

Stručne veštine:

GIS analize, GIS sistemi, Prostorne analize, Zaštita životne sredine, GIS aplikacije, ArcGIS, AutoCAD, MapInfo, Digitalna kartografija, GPS, Garmin, Prostorno planiranje, Urbanističko planiranje

Znanje jezika: Engleski jezik

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja:

Projekat br OI 176018
2011 – 2014 “Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za piće – istraživanje metoda i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija”

Izabrane publikacije:

 1. Borisov Mirko, Govedarica Miro, Petrović Vladimir, Kartografske konusne projekcije i njihova primena u državnoj kartografiji, Glasnik Srpskog geografskog društva, 2011, vol. 91, br. 4, str. 183-204, DOI:10.2298/GSGD1104183B, ISSN 0350-3593.
 2. Milka Vidović, Vojin Gordanić, Marko Rodić, Vladimir Petrović, Saša Rogan, Degradacija kvaliteta vode u akumulacijama kao posledica neadekvatne primene zona sanitarne zaštite, Dvanaesta međunarodna konferencija "Vodovodni i kanalizacioni sistemi",  Jahorina, 23-25. Maj 2012. Zbornik radova, str. 124-126. ISBN 978-86-82931-48-5, COBISS.SR-ID 190724876.
 3. Vojin Gordanić, Dr. Milka Vidović, Prof. Dr. Vesna Spasić Jokić, Ivana Trajković, Vladimir Petrović, Application of overbank sediment for geochemical mapping and contamination assessment: results of selected fluvial plains of the southern Serbia, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2012, Albena Resort, Bulgaria 17-23 June, 2012, Conference Proceedings, Volume IV, pp.49-56.  DOI:10.5593/SGEM_GeoConference,  ISSN 1314-2704.
 4. Vladimir Petrović, Marko Rodić, Milka Vidović, Vojin Gordanić, Saša Rogan, Geografski informacioni sistemi i njihova primena u upravljanju životnom sredinom, Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka, 06. - 09. Septembar 2012., Zbornik radova 2, str. 248-252, COBISS.SR-ID 1196522, ISBN 987-99955-789-3-6.
 5. Milka Vidović, Ivana Trajković, Marko Rodić, Saša Rogan, Vladimir Petrović, Kvalitet flaširanih voda kao indikator njihove zdravstvene ispravnosti, Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka, 06. - 09. Septembar 2012., Zbornik radova 1, str. 309-318.   COBISS.BH-ID 1196568, ISBN 987-99955-619-2-6.
 6. Milka Vidović, Vojin Gordanić, Vesna Spasic-Jokić, Saša Rogan, Vladimir Petrović,  Hydrogeochemical characteristics of underground aquifer level, lakes and surface flows of the area of Bela Crkva-ecological status, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Co., Bulgaria, 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceedings, Volume II, pp.203-210, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-8-3.
 7. Gordanić Vojin, Milka Vidović, Ivana Trajković, Vladimir Petrović, Ana Seke, The role of overbank and stream sediments in the making of geochemical map of additive scattering halos; Cu+Pb+Zn and defining the ecological status of the region of eastern-central-western and part of southern Serbia, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Resort, Bulgaria 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceedings, Volume I, pp.225-232, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-7-6.
 8. Saša Rogan, Milka Vidović, Vojin Gordanic, Ivana Trajkovic, Vladimir Petrović, Perspectives of geothermal energy in Vojvodina with the development of tourism, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Resort, Bulgaria 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings - Volume I, pp.173-178, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-7-6.
 9. Mirko Borisov, Vladimir M. Petrović, KARTOGRAFIJA /Udžbenik, Evropski univerzitet Brčko Distrikta,
 10. ISBN 978-99955-775-1-3, COBISS.BH-ID 3922200.
 11. Mirko Borisov, Gojko Nikolić, Vladimir Petrović, Radovan Đurović, Zoran Sušić, Primena GIS u sistemu praćenja životne sredine (Appliance of GIS at the system of management ecology environment), 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CIVIL ENGINEERING - SCIENCE AND PRACTICE, ŽABLJAK, 17-21. FEBRUAR 2014., Conference Proceedings GNP 2014, ISBN 978-86-82707-23-3, COBISS.CG-ID 24170256.
 12. Milka Vidović, Vojin Gordanić, Vesna Spasić-Jokić, Ivana Trajković, Vladimir Petrović, Hydrogeochemical characteristics of volcanoclastic sediment complex and impact of natural radionuclides on the environment of Vranjska spa,  14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference,  SGEM 2014,  Albena Co.,  Bulgaria, 17 - 26 JUNE, 2014, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference, Proceedings - Volume II, pp. 473-480, DOI:10.5593/sgem2014B12, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-08-7.
 13. Vladimir Petrović, Marko Rodić, Milka Vidović , Sasa Rogan , Vojin Gordanić, The influence of natural and anthropogenic factors on the degradation of water in "Grliste" reservoir, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2014, Albena Co., Bulgaria, 17 - 26 JUNE, 2014, Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings - Volume I, pp.735-741, DOI:10.5593/sgem2014B51, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-17-9.
 14. Sasa Rogan, Milka Vidović, Ivana Trajković, Vladimir Petrović, Vojin Gordanić, Water quality degradation in the reservoir „Grliste“ as a result of inadequate implementation of sanitary protection zone, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2014, Albena Co., Bulgaria, 17 - 26 JUNE, 2014, Water resources. Forest, marine and ocean ecosystems, Conference Proceedings – Volume I, pp.857-861, DOI:10.5593/sgem2014B31, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-13-1.
 15. Mirko Borisov, Vladimir M. Petrović, Milivoj Vulić, Vizualizacija 3D modela geopodataka i njihova primena, Geodetski glasnik, Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine, 2014, Vol.48 No.45, UDK 004.6:528.92, ISSN 1512-6102.
 16. Mirko Borisov, Vladimir M. Petrović, Milivoj Vulić, Prva digitalna geografska karta u Srbiji – izazovi i nove mogućnosti, Geodetska služba, 2014, vol.118, UDK: 912.43 : 656.7(084.3-16)](491.11) : 004.9, ISSN 1451-0561.
 17. Milka M. Vidović, Ivana S. Trajković, Saša S. Rogan, Vladimir M. Petrović, Sanja Z. Jovanić, Removal of Manganese and Iron from Groundwater in the Presence of Hydrogen Sulfide and Ammonia, Journal of Water Resource and Protection, 2014, Vol.6 No.19, 1781-1792, doi: 10.4236/jwarp.2014.619159, ISSN 1945-3094.
 18. Žarko Nestorović, Milan Trifković, Mirko Borisov, Vladimir Petrović, Milka Vidović, Mogućnosti korišćenja postojećih geodetskih mreža za utvrđivanje raseda na malim područjima, Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja", 2015, Vol. 69, No. 1-2, 13 - 18, UDK: 528.41:551.243.17, ISSN 0350-5421.
 19. Mirko Borisov, Vladimir M. Petrović, Milivoj Vulić, Optimal Map conic projection – A case study for the geographic territory of Serbia, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette Glasnik, 2015, Vol. 22/No. 2, doi:10.17559/TV-20140707123107, ISSN 1848-6339.
 20. Vladimir Petrović, Milka Vidović, Sasa Rogan, Milijana Vučković, Ana Pantelić, Nutrijenti u otpadnim vodama pritoka i njihov uticaj na kvalitet vode u hidroakumulaciji Grlište, Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti i opasan otpad, Budva, 21-23 april 2015., Zbornik radova, str. 72-76, COBISS.SR-ID 214377996, ISBN 978-86-82931-68-3.
 21. Mirko Borisov, Vladimir M. Pertović, Modifikovana polikonusna projekcija i njena primena u službenoj kartografiji, Geodetska služba, 2015, vol.120, 42 - 52, UDK: [528.913 + 528.235](084.3-16)(497.11), ISSN 1451-0561.

Lična web starnica: 

http://labs.researcherid.com/mashlets/rid/mashletsServer.jsp?rid=I-1200-2012&mid=ResearcherIDBadge