IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Željka Gotovina

Istraživač saradnik
Analitičar u Ekološkoj Laboratoriji
Centra za Ekologiju i Tehnoekonomiku

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

Centar za ekologiju i tehnoekonomiku,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd
Telefon: +381 113370501; +381 113370153
Elektronska pošta: gotovina@ihtm.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2011. Diplomirani inženjer tehnologije - Hemijski inženjer
2012. Master inženjer tehnologije
2013. Upisane doktorske studije na Tehnološko – Metalurškom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu, studijski program – Hemijsko inženjerstvo

Zvanja:

2013. Istraživač pripravnik
2015. Istraživač saradnik

Profesionlno iskustvo:

2013. NU IHTM – Centar za ekologiju i tehnoekonomiku, Univerzitet u Beogradu

Oblasti interesovanja:

Tehnologija vode, Keramički i biokeramički materijali i njihova primena, Zaštita životne sredine

Stručne veštine:

Instrumentalne metode u analitičkoj hemiji (Atomska apsorpciona spektrofotometrija, jonska hromatografija, spektrofotometrijske metode i dr.)

Znanje jezika: Engleski jezik

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja:

2011. – 2016. Projekat Ministarstva prosvete i nauke OI 176018 „Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za piće – istraživanje metoda i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija“

Izabrane publikacije:

  1. Gavrilović, B., Popović, S., Ćirić, M., Gotovina, Ž., Pantelić, A., Subakov–Simić, G. & Vidović, M. (2014). Seasonal aspects of water quality in the Grlište reservoir, Eastern Serbia. The Environment, 1: 17–21. ISSN 1450-5533
  2. Vidović Milka, Jovanić Sanja, Trajković Ivana, Ćirić Miloš, Gotovina Željka, Efficiency of the model application to determine the coefficient of biodegradation of wastewater. International conference “Waste waters, municipal solid wastes and hazardous wastes“, Crna Gora 21.-23. april 2015. ISSN/ISBN: 978-86-82931-68-3
  3. Milka Vidović, Sanja Jovanić, Ivana Trajković, Željka Gotovina, Ana Pantelić, Određivanje koeficijenta biorazgradnje otpadnih voda (Determination of coefficient of biodegardation for wastewater), Sedmi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, sport (7th International Congress „Ecology, Health, Work, Sport“), Banja Luka 21.-23. maj 2015., Proceedings, Zbornik radova, pp. 150-154. 502/504(082), 504:613(082), COBISS.BH-ID 5008664, ISBN 978-99955-619-5-6