IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Vuk Filipović

Istraživač saradnik

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

Centar za ekologiju i tehnoekonomiku,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd
Telefon: Lab. +381(0)113370153;
Faks: +381(0)113370225
Elektronska pošta: vuk_filipovic@chem.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2011. Diplomirani hemičar

2012. Diplomirani hemičar - master

2012. Upisane doktorske studije na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, studijski program – Hemija

Zvanja:

2014. Istraživač saradnik 

2014. Istraživač pripravnik

Članstva u društvima:

Srpsko hemijsko društvo, Klub mladih hemičara Srbije

Profesionalno iskustvo:

2014. – NU IHTM – Centar za ekologiju i tehnoekonomiku, Univerzitet u Beogradu

Oblasti interesovanja:

Organska sinteza, medicinska hemija, ekologija i zaštita životne sredine

Stručne veštine:

Instrumentalne metode u analitičkoj hemiji (Spektrofotometrija, Tečna i gasna hromatografija), Organska sinteza

Znanje jezika: Engleski jezik, Nemački jezik

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja:

2011. – Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehološkog razvoja: OI 176018 „Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za piće – istraživanje metoda i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija“

Izabrane publikacije:

  1. Opsenica, Igor; Filipovic, Vuk; Nuss, Jon E.; Gomba, Laura M.; Opsenica, Dejan; Burnett,James C.; Gussio, Rick; Solaja, Bogdan A.; Bavari, Sina The synthesis of 2,5-bis(4-amidinophenyl)thiophene derivatives providing submicromolar-range inhibition of the botulinumneurotoxin serotype A metalloprotease. European Journal of Medicinal Chemistry 2012, 53, 374-379.
  2. Kolarski, D.; Milić, J.; Selaković, Ž.; Fillipović, V. Nobelova nagrada za hemiju 2010. Hemijski pregled 2011, 52(1), 3-11
  3. Nikolić Stefan; Opsenica Dejan; Filipović Vuk; Dojčinović Biljana; Aranđelović Sandra; Radulović Siniša; Grgurić-Sipka Sanja Strong in Vitro Cytotoxic Potential of New Ruthenium–Cymene Complexes. Organometallics 2015, 34(14), 3464-3473. DOI: 10.1021/acs.organomet.5b00041
  4. Dejan Opsenica, Vuk Filipović, Laura M. Gomba, James C. Burnett, Bogdan A. Šolaja, Sina Bavari, „2,5-Bis(4-aminophenyl)thiophene derivatives as nanomolar-range inhibitors of the botulinum neurotoxin serotype A metalloprotease”, 22nd International Symposium on Medicinal Chemistry, ISMC 2012, Berlin, Germany, 02.-06. September, 2012, Book of abstracts, P253, p192.
  5. Slavica S. Dmitrović, Marijana Skorić, Jelena Boljević, Neda Aničić, Danijela Mišić, Vuk Filipović, Bogdan A. Šolaja, Dejan M. Opsenica, „Elicitacija sekundarnih metabolita u izdancima dve vrste roda Nepeta gajenim in vitro primenom sintetičkih jedinjenja (DO63 i DOVF15)”, 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva i 2. konferencija mladih hemičara Srbije, Niš, Srbija, 05.-07. juni, 2014, Program i kratki izvodi radova, BT O 01, str. 67.

Lična WEB stranica: 

http://www.researcherid.com/rid/H-3977-2014