IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Dalibor Marinković

Istraživač saradnik

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

NU IHTM Centar za ekologiju i tehnoekonomiku (CETE), Univerzitet u Beogradu,
Njegoševa 12 Beograd,
11000 Beograd
Telefon: +38111-3640-221
Faks: +38111-3640-229
Elektronska pošta: dalibor@ihtm.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2002. Diplomirani Inženjer tehnologije - master
2012. Magistar tehničkih nauka

Zvanja:

2006. Istraživač pripravnik
2012. Istraživač saradnik

Članstva u društvima:

Srpsko hemijsko društvo, Udruženje hemičara i tehnologa Srbije

Profesionlno iskustvo:

2004 – 2005., Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
- Asistent pripravnik na kursu „Projektovanje procesa“.

2006 – 2007., Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju (IHTM) – Preduzeće za tehnološki razvoj, Beograd
- Istraživač pripravnik.

2007. – 2011., Naučna ustanova, IHTM, Sektor za ekologiju i tehnoekonomiku, Univerzitet u Beogradu
- Istraživač saradnik.

2011. – 2016., Naučna ustanova, IHTM, Centar za ekologiju i tehnoekonomiku, Univerzitet u Beogradu
- Istraživač saradnik.

Oblasti interesovanja:

 • Hemijsko inženjerstvo,
 • optimizacija tehnoloških procesa i delova industrijskih postrojenja,
 • ekonometrija,
 • matematičko modelovanje u hemijskom inženjerstvu,
 • heterogena kataliza,
 • obnovljiva goriva.

Stručne veštine:

Upotreba softverskih simulatora koji se koriste u procesnoj industriji (CHEMCAD i DESIGN II) i pri proceni emisije zagađujućih materija iz saobraćajnog sektora (Copert IV).

Znanje jezika: Engleski jezik

Najznačajniji projekti:

Primenjena istraživanja:

 • 2010., TP-19059, “Model za tehno-ekonomsku evaluaciju i praćenje kvaliteta razvojnih aktivnosti programa “HIP-Petrohenije” na planu bolje valorizacije proizvoda pirolize sirovog benzina (primarnih olefina i nus-prizvoda) u uslovima ograničenja koja nameću ekološkе regulative”, Korisnik: “HIP-Petrohemija”, Pančevo.
 • Osnovna istraživanja:
 • 2002 – 2005., Бр. 1776, „Interakcija biološki aktivnih molekula i imobilisanih kultura ćelija i tkiva“, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj R. Srbije.
 • 2006 – 2008., Br. 146021, „Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata i prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji”, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja R Srbije.
 • 2008 – 2011., Br. 19059, „Razvoj modela za izradu programa optimalne valorizacije raspoloživih viškova olefina u Pančevu kroz osvajanje tržišno atraktivnih proizvoda više faze dorade u uslovima ekoloških ograničenja“, Ministarstvo na za nauku i tehnološki razvoj R. Srbije.
 • 2011 - ..., Br. III45001, „Nanostrukturni funkcionalni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima“, Ministarstvo prosvete i nauke R. Srbije.

Izabrane publikacije:

Radovi u časopisima

 1. Dalibor M. Marinković, Miroslav V. Stanković, Vlada B. Veljković, Olivera O. Stamenković, Dušan M. Jovanović, Calcium oxide as a promising heterogeneous catalyst for biodiesel production: Current state and perspectives, Renewable and Sustainable Energy Review, 56 1387-1408 (2016).
 2. D. Marinković, Z. Popović, A. Orlović, M. Ristić, Modeling of motor fuel consumption in Serbia, with projection to 2025, Hemijska industrija, 66 (3) 413-423 (2012).
 3. Dalibor M. Marinković, Miroslav V. Stanković, Ana V. Veličković, Jelena M. Avramović, Milorad D. Cakić, Vlada B. Veljković, Synthesis of CaO loaded onto Al2O3 from calcium acetate precursor and its application in transesterification of sunflower oil, Advanced Technologies, 4 (1) 26-32 (2015), ISSN: 0352-6542.
 4. V. Nikolić, D. Milovanović, B. Nikolić, I. Ilić, D. Marinković, Deponije na obalama Timoka od Zaječara do ušća u Dunav, Ecologica, 18 (63) 506-510 (2011), ISSN 0354-3285.
 5. Z. Popović, D. Marinković, Revitalizacija i razvoj proizvodnje derivata više faze dorade: preduslov opstanka srpske petrohemijske industrije, Istraživanja i projektovanja za privredu (Journal of Applied Engineering Science), 7 (4) 33-43 (2009), ISSN 1451-4117.

Saopštenja sa međunarodnih skupova

 1. D. Marinković, M. Stanković, B. Nedić Vasiljević, A. V. Veličković, J. Avramović, Preparation of CaO/γ-Al2O3 catalyst for biodiesel fuels. The catalytic activity in relation to thermal treatment., PHYSICAL CHEMISTRY 2014 – 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Beograd, septembar 22-26., 2014., str. 288-291., ISBN 978-86-82475-30-9.
 2. M. Stamenković, V. Radonjić, J. Krstić, D. Marinković, Preparation of Ni/diatomite hydrogenation catalyst precursors: effect of counter ions on textural characteristics, PHYSICAL CHEMISTRY 2014 – 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Beograd, septembar 22-26., 2014., str. 284-287., ISBN 978-86-82475-30-9.
 3. M. Stanković, D. Marinković, M. Gabrovska, D. Jovanović, Activity of DPU-Ni/D hydrogenation catalysts prepared by urea method, 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries - ICOSECS 8, Beograd, Srbija, Jun 27-29., 2013., str. 71., ISBN 978-86-7132-053-5.
 4. D. Marinković, Z. Popović, M. Stanković, D. Nikolić-Paunić, Procena emisije CO2 iz drumskog saobraćaja u Republici Srbiji, XL Simpozijum o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2013, Zlatibor, septembar 08-12., 2013., str. 775-780., ISBN 978-86-7680-286-9.
 5. D. Marinković, P. Milanović, Z. Popović, D. Nikolić-Paunić, G. Nešić, Budućnost alternativnih goriva u transportnom sektoru u Srbiji, CHYMICUS IV - Četvrti međunarodni kongres o pravno-ekonomskim i ekološkim aspektima sistema upravljanja zaštitom životne sredine u hemijskoj, petrohemijskoj i naftnoj industriji, Tara, jun 11-14., 2012., str. 221-229., ISBN 978-86-85013-10-2.
 6. D. Marinković, P. Milanović, Z. Popović, M. Jelić, G. Nešić, Procena emisije izduvnih gasova motornih vozila u Srbiji u periodu 2001-2020., XIII Yucorr - Međunarodna konferencija ''Razmena iskustva na područiju korozije, zaštite materijala i životne sredine'', Tara, april 05-08., 2011., str. 411-418., ISBN 978-86-82343-14-1.

Monografija

 1. Z. Popović, D. Nastović, D. Marinković, Proizvodnja i prerada plastičnih masa u Srbiji – Plastics Production and Processing in Serbia, srpsko-engleska monografska studija, Udruženje hemičara i tehnologa Srbije (UHTS) i Privredna komora Srbije (PKS), Beograd, Srbija, 2012., ISBN 978-86-80809-75-5, COBISS.SR-ID 192021772.

Lična WEB stranica:

http://labs.researcherid.com/mashlets/rid/mashletsServer.jsp?rid=I-3974-2012&mid=ResearcherIDBadge