IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Daliborka Nikolić Paunić

Istraživač saradnik

 

 

 

 

pdfPreuzmite biogrfiju u PDF formatu

Adresa:

NU IHTM Centar za ekologiju i tehnoekonomiku (CETE), Univerzitet u Beogradu,
Njegoševa 12 Beograd,
11000 Beograd
Telefon: +38111-3640-221
Faks: +38111-3640-229
Elektronska pošta: daliborkan@ihtm.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2003. Diplomirani Inženjer tehnologije – master
2005. Doktorant Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Zvanja:

2005. Istraživač pripravnik
2010. Istraživač saradnik

Članstva u društvima:

Srpsko hemijsko društvo, Udruženje hemičara i tehnologa Srbije

Profesionlno iskustvo:

2003 – 2004., Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
- stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju

2005 – 2005., Uprava za vode, Gradska uprava grada Beograda
- rad na poslovima praćenja i zaštite kvaliteta voda

2006 – 2007., Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju (IHTM) – Preduzeće za tehnološki razvoj, Beograd
- Istraživač pripravnik.

2007. – 2011, Naučna ustanova, IHTM, Sektor za ekologiju i tehnoekonomiku, Univerzitet u Beogradu
- Istraživač saradnik.

2011. – today, Naučna ustanova, IHTM, Centar za ekologiju i tehnoekonomiku, Univerzitet u Beogradu
- Istraživač saradnik.

Nagrade i priznanja:

Specijalna godišnja nagrada Srpskog hemijskog društva za postignut uspeh tokom studija

Oblasti interesovanja:

Hemijsko inženjerstvo, intenzifikacija procesa, dinamika procesa, nelinearni procesi, periodične operacije, hemijski reaktori, studije mogućnosti, tehno-ekonomija i matematičko modelovanje u hemijskom inženjerstvu.

Stručne veštine:

Upotreba softverskih simulatora u istraživanju složenih tehničkih sistema u procesnoj industriji , razvoj matematičkih alata i njihova primena u istraživanju periodičnih procesa nelinearnih sistema.

Znanje jezika: Engleski jezik

Najznačajniji projekti:

Primenjena istraživanja:

2010., TR-19059, “Model za tehno-ekonomsku evaluaciju i praćenje kvaliteta razvojnih aktivnosti programa “HIP-Petrohenije” na planu bolje valorizacije proizvoda pirolize sirovog benzina (primarnih olefina i nus-prizvoda) u uslovima ograničenja koja nameću ekološkе regulative”, Korisnik: “HIP-Petrohemija”, Pančevo.
2005 -2007., TR-6721, ‘’Razvoj procesa i postrojenja za proizvodnju specijalnih hemijskih derivata glacijalne sirćetne kiseline’’, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine R. Srbije, IHTM-ITR, Beograd.

Osnovna istraživanja:

2004 – 2005., Br. 1700, „Istraživanje fenomena prenosa relevantnih za razvoj procesa i opreme u oblasti kontaktora fluid-čestice i separacionih procesa“, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine R. Srbije, Tehnološko-metalurški fakultet.
2007 – 2009., Br. 146021, „Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata i prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji”, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj R. Srbije, NU IHTM.
2009 – 2010., Br. 19059, „Razvoj modela za izradu programa optimalne valorizacije raspoloživih viškova olefina u Pančevu kroz osvajanje tržišno atraktivnih proizvoda više faze dorade u uslovima ekoloških ograničenja“, Ministarstvo na za nauku i tehnološki razvoj R. Srbije, NU IHTM.
2010 - ..., Br. III45001, „Nanostrukturni funkcionalni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima“, Ministarstvo prosvete i nauke R. Srbije, NU IHTM.
Medjunarodni projekti
2010 – 2011., “Analiza periodičnih procesa zasnovana na nelinearnom frekventnom odzivu”, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Maks-Plank institut za dinamiku složeniih tehničkih sistema, Magdeburg, Nemačka.

Izabrane publikacije:

Radovi u međunarodnim vrhunskim časopisima

 1. M. Petkovska, D. Nikolić, A. Marković, A. Seidel-Morgenstern. Fast evaluation of periodic operation of a heterogeneous reactor based on nonlinear frequency response analysis. Chemical Engineering Science 65 (2010), p. 3632-3637. ISSN: 0009-2509, IF 2,674
 2. Daliborka Nikolić Paunić, Menka Petkovska. Evaluation of periodic processes with two modulated inputs based on nonlinear frequency response analysis. Case study: CSTR with modulation of the inlet concentration and flow-rate. Chemical Engineering Science 104 (2013), p. 208-219. ISSN: 0009-2509, IF 2.674
 3. Daliborka Nikolić, Andreas Seidel-Morgenstern, Menka Petkovska. Nonlinear frequency response analysis of forced periodic operation of non-isothermal CSTR using single input modulations. Part I: Modulation of inlet concentration or flow-rate. Chemical Engineering Science 117 (2014), p.71-84. ISSN: 0009-2509, IF 2,674
 4. Daliborka Nikolić, Andreas Seidel-Morgenstern, Menka Petkovska. Nonlinear frequency response analysis of forced periodic operation of non-isothermal CSTR using single input modulations. Part II: Modulation of inlet temperature or temperature of the cooling/heating fluid. Chemical Engineering Science 117 (2014), p.31-44. ISSN: 0009-2509, IF 2,674.
 5. Nikolić, D., Seidel-Morgenstern, A., Petkovska, M. Nonlinear frequency response analysis of forced periodic operation of non-isothermal CSTR with simultaneous modulation of inlet concentration and inlet temperature. Chemical Engineering Science 2015, 137, 40-58. ISSN: 0009-2509, IF 2.674

Saopštenja sa medjunarodnih skupova

 1. М. Petkovska, D. Nikolić, А. Marković, A. Seidel Morgenstern, Fast Evaluation of Periodic Operation of a Heterogeneous Reactor Based on Nonlinear Frequency Response Analysis, Drugi evropski kongres intenzifikacije procesa (EPIC 2009), 14-17. jun 2009, Venecija, Italija.
 2. D. Nikolic Paunić, M. Petkovska. Evaluation of periodic processes with two modulated inputs based on nonlinear frequency response analysis, EPIC 2011, Treća evropska konferencija intenzifikacije procesa, 20 – 23. jun 2011., Mančester, Velika Britanija.
 3. D. Nikolic Paunić, M. Petkovska, A. Seidel-Morgenstern. Analysis of forced periodic operations of non-isothermal CSTR with modulation of inlet concentration and temperature. ECCE 2011. Osmi evropski kongres hemijskih inženjera, 25.-29. septembar 2011., Berlin, Nemačka.
 4. D. Nikolić Paunić, M. Petkovska, Application of nonlinear frequency response method for investigation of periodically operated chemical reactors, Simpozijum Nelinearna dinamika –Multi i interdisciplinarne primene, SNDMIA 2012, 1.-5. oktobar 2012., Beograd.
 5. D. Nikolić, A. Seidel-Morgenstern, M. Petkovska, Periodically operated CSTRs with simultaneous modulation of feed concentration and flow-rate – Nonlinear frequency response approach, Deseti evropski kongres hemijskog inženjerstva (ECCE 10), Septembar 27- Oktobar 1, 2015, Nica, Francuska.
 6. D. Nikolić, M. Felischak, A. Seidel-Morgenstern, M. Petkovska, Evaluation of possible performance improvement through periodic operation for the reaction of acetic acid anhydride hydrolysis- Nonlinear frequency response approach. Evropski simpozijum reaktorskog inženjerstva (ESCRE 2015), 27-30 Oktobar 2015, Furstenfeldbrusk (Minhen, Nemačka).

Lična WEB stranica:

http://labs.researcherid.com/mashlets/rid/mashletsServer.jsp?rid=I-3974-2012&mid=ResearcherIDBadge