IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Olivera Marković

naučni saradnik

adresa:
Univerzitet u Beogradu
Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut od nacionalnog značaja
Centar za hemiju
Studentski trg 12-16, 11000 Beograd
laboratorija 529
E-mail: olivera.markovic@ihtm.bg.ac.rs; olja@chem.bg.ac.rs

CV