IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Jelena Penjišević

Istraživač saradnik

 

 

 

 

Adresa:

IHTM, Centar za hemiju, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd
Laboratorija 463
Telefon: 011/ 3336-759
Elektronska pošta: jpenjisevic@gmail.com

Obrazovanje:

2005 Diplomirani hemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja:

2005 Istraživač pripravnik
2009 Istraživač saradnik

Članstva u društvima:

Srpsko hemijsko društvo

Profesionalno iskustvo:

2005– IHTM – Centar za hemiju

Oblasti interesovanja:

Medicinska hemija - sinteza i ispitivanje dopaminergičke i serotonergičke aktivnosti sintetisanih liganada i kompjutersko modelovanje interakcija ligand - receptor.

Znanje jezika: Engleski

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja:

2005 – 2006 Modelovanje i sinteza heterocikličnih jedinjenja sa biološkom aktivnošću

2006 – 2010 Sinteza i karakterizacija biološki aktivnih supstanci i kompjuterska simulacija bioloških sistema

2011 – 2015 Proučavanje odnosa strukture i aktivnosti novosintetisanih biološki aktivnih supstanci

Izabrane publikacije:

  1. “Investigation of key interactions between the second extracellular loop of the dopamine D2 receptor and several hydroxy-N-{[2-(4- phenylpiperazin-1-yl)ethyl]phenyl}nicotinamides” Sukalovic Vladimir., Soskic Vukic, Ignjatovic Djurdjica S., Andric Deana B., Penjisevic Jelena, Kostic-Rajacic Sladjana V., Journal of the Serbian Chemical Society, (2014), vol. 79 br. 12, str. 1461-1467
  2. “Pharmacological Evaluation of Halogenated and Non-halogenated Arylpiperazin-1-yl-ethyl-benzimidazoles as D2 and 5-HT2A Receptor Ligands" Tomić, M., Vasković, Đ., Tovilović, G., Andrić, D., Penjišević, J. and Kostić-Rajačić, S., Archiv derPharmazie 344 (5), 287–291 (2011.)
  3. "1-Cinnamyl-4-(2-methoxyphenyl)piperazines: synthesis, binding properties, and docking to dopamine (D2) and serotonin (5-HT1A) receptors", Penjišević, J., Šukalović, V., Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Šoškić, V., Roglić, G., Archiv der Pharmazie,(2007), 340, 456-465.