IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Vladimir Šukalović

Naučni saradnik

 

 

 

Adresa:

IHTM, Centar za hemiju, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd
Laboratorija Dr Slađane Kostić-Rajačić.

Telefon: 011/3640 232
Faks: 011/3640 234
Mobilni telefon: /
Elektronska pošta: shuki@011bgd.com

Obrazovanje:

20..... Diplomirani hemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
20...... Mr hemijskih nauka, Dr hemijskih nauka

Zvanja:

20.... Istraživač pripravnik
20..... Istraživač saradnik

Članstva u društvima:

Srpsko hemijsko društvo

Profesionalno iskustvo:

20....... – IHTM – Centar za hemiju, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblasti interesovanja:

Kompjuterska hemija

Znanje jezika:

Engleski

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja:
20... – 20... – projekat Dr Slađane Kostić-Rajačić

Izabrane publikacije:

  1. Sukalovic Vladimir B Soskic Vukic Kostic-Rajacic Sladjana, CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY, (2015), vol. 22 br. 25, str. 2972-2990
  2. Sukalovic Vladimir B Andric Deana B Roglic Goran M Kostic-Rajacic Sladjana V Schrattenholz A Soskic Vukic, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, (2005), vol. 40 br. 5, str. 481-493