IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Hristina Šalipur

Istraživač - pripravnik

 

 

 

 

Adresa: Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Institut od nacionalnog značaja za republiku Srbiju,Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo, Njegoševa 12, 11000 Beograd 6, PAK 125213, Republika Srbija
Lokacija Centra: Zgrada Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, III sprat, soba 604.
Telefon: +381 11 2630 213; +381 11 2628 587
Faks: +381 11 182 995
Elektronska pošta: hristina@ihtm.bg.ac.rs

Datum i mesto rođenja: 20.02.1992. Prijepolje, Srbija.

Akademski stepen: 2015. god završene osnovne studije Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
2016. god završene master studije Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Zvanje: Master hemičar

Profesionlno iskustvo: Sistematska znanja i značajno eksperimentalno iskustvo stekla je u periodu 2014-2016 u Centru za instrumentalnu analizu, Istraživačka laboratorija, grupi za organsku instrumentalnu analizu na sledećim uređajima HPLC; LC/MS; IR; UV-Vis; NMR; GC/MS. Osposobljena je za identifikaciju, analizu i strukturno određivanje organskih jedinjenja i smeša.
Učestvovala je u IHRS Biosoft programu od juna do oktobra 2018. godine pod nazivom „Karakterizacija i farmaceutska primena fuzogenih lipozoma“ na Institutu Biomehanike u Nemačkoj. Na ovom projektu je stekla znanja o fluoroscentnoj spektroskopiji, laserskoj konfokalnoj mikroskopiji, 2D i 3D pripremi ćelijskih kultura, pripremi vezikula različitim metodama. Projekat je prezentovala u 20-minutnom razgovoru kao i u napisanom kratkom manuskriptu. Prisustvovala je laboratorijskim kursevima i seminarima.

Oblasti interesovanja: Nanomaterijali, katalitički procesi, biomehanika.

Znanje jezika: Engleski (napredni nivo), ruski (srednji nivo).

Najznačajniji projekti: Osnovna istraživanja:
Učesnik na temi - Nanostrukturni funkcionalni i kompozitni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima- projekat pod brojem III45001 (od 2019. godine).