IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Jovana Ilić

Istraživač saradnik

 

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu
Adresa:

NU IHTM - Centar za materijale i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
Njegoševa 12, 11000 Beograd 6,
PAK 125213, Republika Srbija
Laboratorija: Tehnološko-metalurški fakultet, Karnegijeva 4, I sprat, soba 101b.
11120 Beograd 35, PАК 135804
Telefon: +381 11 3370 412
Faks: +381 11 3370 412
Elektronska pošta: jilic@tmf.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2012 Master inženjer tehnologije

Zvanje:

2014 Istraživač saradnik

Profesionlno iskustvo:

2014 – IHTM – Centar za materijale i metalurgiju

Stručne veštine: Matlab, Wolfram Mathematica

Znanje jezika: Engleski

Najznačajniji projekti:

  • 2011– 2016 Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu

Izabrane publikacije:

Publikovani radovi:

  • J. Ilić, A. Grujić, M. Stijepović, J. Stajić Trošić, B. Bugarski, "Uticaj molekulske mase trejserskih indikatora na kontrolisano otpuštanje iz alginatnih mikročestica", Tehnika-novi materijali, 3 (2015) 401-405.

Saopštenja:

  1. N. Trifunović, D. Trifunović, J. Stajić-Trošić, M. Stijepović, J. Ilić, M. Zarić, A. Grujić, "Sintered Friction Materials On Iron Base", The 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 2014, pp. 581-584
  2. J. M. Ilić, J. T. Stajić-Trošić, M. Z. Stijepović, D. M. Nedeljković, B. M. Bugarski, A. S. Grujić, "Release Characteristics of Alginate and Alginate/Chitosan Beads", 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies, Belgrade, 09 – 10 October 2014, pp. 722-726
  3. A. Grujić, M. Z. Stijepović, J. Stajić-Trošić, J. Ilić, D. Nedeljković, "Metoda za određivanje separacionih svojstava membrana", book of abstracts - IV International congress: Engineering, environment and materials in processing industry, March 04 to 06, 2015, Jahorina, Serbia
  4. J. M. Ilić, A. S. Grujić, M. Z. Stijepović, J. T.Stajić-Trošić, B. M. Bugarski, "Effect of a Molecular Weight on the Release Process from Alginate Microbeds", 13th Young Researchers Conference – material science and engineering, December 10-12, 2014 Hall 2, SASA Institutes – Knez Mihajlova 36 Belgrade Serbia, pp2