IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Dr Mila ILIĆ

Diplomirani hemičar 
Rukovodilac centra

Mila V. ILIĆ rođena je 13. 12. 1970. godine u Beogradu. Diplomirala je hemiju - katedra za Primenjenu hemiju sa temom: „Ekstrakcije mikro- i makroelemenata filterskog pepela termoelektrane „Nikola Tesla” rastvorima različitog pH” na Hemijskom fakultetu u Beogradu 2000. godine, od kada i radi kao istraživač u Centru za hemiju - Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Magistrirala je 2006. godine na istom fakultetu - Smer biohemija sa tezom pod nazivom: „Mikoorganizmi izolovani iz industrijskih otpadnih voda kao biološki agensi za biodegradaciju sirove nafte: in vitro ispitivanja u aerobnim uslovima”. U zvanje istraživač - saradnik je izabrana 2007. godine. U školskoj 2006/07. godini upisala je doktorske studije na katedri za biohemiju, Hemijskog fakulteta u Beogradu. Doktorirala je 2011. godine sa temom: „Transformacije zagađivača naftnog tipa u procesu simulacije biodegradacije u laboratorijskim aerobnim uslovima”. U Centru za remedijaciju - Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju radi od 2011. godine.

Oblast interesovanja i naučno-istraživačkog rada je biogeotehnologija i primena mikroorganizama za bioremedijaciju naftom zagađene životne sredine.

Autor i koautor je pet naučnih radova objavljenih u uglednim inostranim i domaćim časopisima i više desetina saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu štampanih u celini i u izvodu.

Od zimskog semestra školske 2007/08. godine do letnjeg semestra 2010/11. godine Mila V. Ilić bila je angažovana na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu za izvođenje vežbi iz predmeta Organska hemija, Osnove organske hemije i Hemija prirodnih proizvoda na Katedri za hemiju i biohemiju.

Dobitnica je Nagrade Privredne komore grada Beograda za magistarski rad odbranjen 2006/2007. godine.

Na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2009. godini, kategorija Potencijali tim Bioreaktor2009 (V. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, M. Ilić, J. Milić, M.M. Vrvić) sa inovacijom Mobilni bioreaktor za dobijanje biomase mikroorganizama pri bioremedijaciji je osvojila prvo mesto.

Na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2010. godini, kategorija Realizovane inovacije tim Bioreaktor2010 (V. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, M. Ilić, J. Milić, M.M. Vrvić) sa inovacijom Mobilni bioreaktor za dobijanje imobilisane biomase mikroorganizama pri bioremedijaciji je osvojila drugo mesto.

Strani jezici: engleski.

Član je B.EN.A., SHD, BDS, Udruženja mikrobiologa Srbije.

Institucionalno finansirani projekti na kojima je učestvovala i učestvuje Mila V. ILIĆ

 • Primena metaboličke aktivnosti nekih osobenih mikroorganizama kao izvor biološki aktivnih supstanci i transformacija prirodnih i sintetičkih supstrata (E.br.: MNT.2.11.0295.B), MNTR, 2002.-2004.
 • Hemodinamika zagađujućih supstanci akvatičnih sistema i vodenih resursa (povšinske i podzemne vode, sediment u funkciji zaštite) (E.br.: MNT.1727), MNTR, 2002.-2005.
 • Metabolička aktivnost nekih osobenih mikroorganizama kao izvor biološki aktivnih supstanci i transformacija prirodnih i sintetičkih supstrata (E.br.: 101740), MNTR, 2002.-2005.
 • Rekultivacija deponija isplake i mogućnost remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga akcidentno i incidentno kontaminiranih naftom i njenih derivata, (E.br.: TD 7032B), MNZŽS, 2005.-2007.
 • Biomasa i metabolizam nekih mikroorganizama kao izvor široko upotrebljivih proizvoda i biohemijskih reakcija (E.br.:142018B), MNZŽS, 2006.-2010.
 • Proizvodni mobilni bioreaktor i dobijanje biomase mikroorganizama za bioremedijaciju, (E.br.: 20131), MNTR, 2008.-2011.
 • Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda, (E.br.: 043004), MNTR, 2011.-2014.

Odabrane reference sa SCI liste

 • V.P. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, J. Milić, M. Ilić, S. Miletić, T. Šolević, M.M. Vrvić, Ex situ bioremediation of a soil contaminated by mazut (heavy residual fuel oil) – A field experiment, Chemosphere 83 (2011), 34-40
 • Solevic, Tatjana; Novakovic, Milan; Ilic, Mila; Antic, Malisa; Vrvic, Miroslav M.; Jovancicevic, Branimir. Investigation of the bioremediation potential of aerobic zymogenous microorganisms in soil for crude oil biodegradation. Journal of the Serbian Chemical Society (2011), 76(3), 425-438
 • Ilic, Mila; Antic, Malisa; Antic, Vesna; Schwarzbauer, Jan; Vrvic, Miroslav; Jovancicevic, Branimir. Investigation of bioremediation potential of zymogenous bacteria and fungi for crude oil degradation. Environmental Chemistry Letters (2011), 9(1), 133-140
 • V.P. Beškoski, M.Takić, J.Milić, M.Ilić, G.Gojgić-Cvijović, B. Jovančićević and M. M. Vrvić, Change of isoprenoids, steranes and terpanes during ex situ bioremediation of mazut on industrial level, J. Serb. Chem. Soc. 75 (11) (2010) 1605–1616
 • J.S. Milic, V.P. Beskoski, M.V. Ilic, S.A. M. Ali, G.Dj. Gojgic-Cvijovic and M.M. Vrvic, Bioremediation of soil heavily contaminated with crude oil and its products: composition of the microbial consortium, J. Serb. Chem. Soc. 74 (4) (2009) 455-460
 • B. Jovančićević, M. Antić, M. Vrvić, M. Ilić, M. Novaković, R.M. Saheed, J. Schwarzbauer, Transformation of petroleum pollutant during soil bioremediation experiments, J. Serb. Chem. Soc. 73 (5) (2008) 577-583.

Novi proizvodi i tehnologije

 • M.M. Vrvić, V.P. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, J. Milić, M. Ilić, S. Miletić, Mobilno postrojenje za biološki tretman opasnog otpada bioremedijacijom uz primenu mobilnog proizvodnog bioreaktora za dobijanje biomase zimogenih konzorcijuma aktivnih mikroorganizama, NTD-CH i BREM GROUP doo, Beograd 2009
 • G. Gojgić-Cvijović, V.P. Beškoski, M. Pucarević, J. Milić, M. Ilić, T. Šolević, S. Miletić, B. Potkonjak, J. Vasin, B. Jovančićević, M. Radulović, D. Djordjević, D. Jakovljević, O. Martinov, S. Spasić, V. Matić, B. Nastasijević, P. Sekulić, M.M. Vrvić; Ex situ bioremedijacija vanbilansnih ugljovodonika, tzv. „otpadnog mazuta“ iz JKP „Beogradske elektrane“ na industrijskoj projektovanoj gomili-haldi zapremine oko 600 m3, NTD-CH Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i BREM GROUP d.o.o., Beograd, 2008.
  U primeni!
  (www)
 • G. Gojgić-Cvijović, V.P. Beškoski, J. Milić, M. Ilić, T. Šolević, S. Miletić, B. Potkonjak, B. Jovančićević, M. Radulović, D. Djordjević, D. Jakovljević, O. Martinov, S. Spasić, V. Matić, B. Nastasijević, M.M. Vrvić; Ekološki prihvatljiva obrada vanbilansnih- otpadnih emulzija za metalnopreradjivačku industriju „FAM“-a iz Kruševca, dvostepenim fizičko-hemijskim i ex situ bioremedijacionim postupkom: ocena prihvatljivosti, primenljivost i testovi na industrijskom nivou sa ukupnom zapreminom od oko 700 m3 tretiranog fluida, NTD-CH i BREM GROUP d.o.o., Beograd, 2008.
  U primeni!
  (www)

Nagrađene inovacije u primeni

 • Na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2010. godini, kategorija Realizovane inovacije tim Bioreaktor2010 (V. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, M. Ilić, J. Milić, M.M. Vrvić) sa inovacijom Mobilni bioreaktor za dobijanje imobilisane biomase mikroorganizama pri bioremedijaciji je osvojio drugo mesto, Beograd, (2010).
 • Na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2009. godini, kategorija Potencijali tim Bioreaktor2009 (V. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, M. Ilić, J. Milić, M.M. Vrvić) sa inovacijom Mobilni bioreaktor za dobijanje biomase mikroorganizama pri bioremedijaciji je osvojio prvo mesto, Beograd, (2009).