IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Novosti

Otvoren javni poziv Fonda za nauku Republike Srbije za „Specijalni program istraživanja COVID-19“

Fond za nauku Republike Srbije raspisao je javni poziv za prijavu naučno-istraživačkih projekata u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19. Prijave predloga projekata na ovaj javni poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi, najkasnije 10.06.2020. godine do 15 časova po srednjoevropskom vremenu, popunjavanjem projektne prijave preko portala za eUpravu Republike Srbije. Sve informacije o Programu mogu se naći na sajtu Fonda za nauku (http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2020/05/covid19/). Konkursna dokumentacija se nalazi na linku: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/Specijalni-program-istrazivanja-COVID-19.zip

Program ima za cilj finansiranje projekata koji će doprineti efikasnom naučnom odgovoru na COVID-19 pandemiju izazvanu SARS-CoV-2 virusom i omogućiti bolju spremnost i reagovanje društva na ovu pandemiju. Program podržava primenjena naučna istraživanja, kreiranje interdisciplinarnih i multidisciplinarnih timova i konzorcijumsko podnošenje projekata. Projekti u okviru ovog Programa se podnose na unapred zadate teme u okviru tri grupacije naučnih oblasti: 1) (bio)medicinske nauke; 2) (bio)medicinsko inženjerstvo i informacione tehnologije; 3) ekonomska, sociološka, psihološka istraživanja i upravljanje složenim sistemima. Prema trajanju projekata, Programom su predviđene tri kategorije projekata: 1) kratkoročni projekti sa preporučenim trajanjem do 12 meseci; 2) srednjeročni projekti sa preporučenim trajanjem od 12 do 18 meseci; 3) izuzetno, dugoročni projekti sa maksimalnim trajanjem do tri godine (36 meseci). Ukupan budžet Programa je 2.000.000 evra. Program se finansira iz zajma Svetske banke kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE). Najveći budžet pojedinačnog projekta je 200.000 evra.

Uspeh naših saradnika - projekat „CAPTAIN - Controlled Acidic-eh-potential Selective Leaching of Non-ferrous Metals“ odobren za finansiranje u okviru Programa saradnje sa dijasporom Fonda za nauku

U okviru „Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja“ Fonda za nauku Republike Srbije, odobren je za finansiranje i projekat CAPTAIN - Controlled Acidic-eh-potential Selective Leaching of Non-ferrous Metals koji je predložila koleginica dr Marija Mihailović. Partner iz dijaspore je dr Srećko Stopić sa The Institute for Process Metallurgy and Metal Recycling, RWTH Aachen University, Nemačka.

Čestitamo kolegama na dobijenom projektu i i želimo im puno uspeha u realizaciji planiranih istraživanja!

Obaveštenje - novi rok za podnošenje predloga projekata u okviru programa „Ideje“ Fonda za nauku

Fond za nauku Republike Srbije je objavio novi rok za prijavu predloga projekata u okviru programa Ideje - krajnji rok je petak 07.08.2020. do 15h po srednjeevropskom vremenu (http://fondzanauku.gov.rs/2020/05/program-ideje-novi-rok-za-podnosenje-predloga-projekata/).

Sve informacije o programu Ideje i o aktuelnom pozivu mogu se naći na sajtu Fonda za nauku: http://fondzanauku.gov.rs/2020/03/ideje/ Konkursna dokumentacija se nalazi na linku: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/Projektna_dokumentacija_Program_IDEJE-1.zip

Obaveštenje o produženju rokova za prijavljivanje bilateralnih projekata sa Narodnom Republikom Kinom i Republikom Indijom

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je usled objektivnih okolnosti produžilo rokove za prijave na Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2021-22 godine i na Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke  saradnje između Republike Srbije i Republike Indije za period 2021-2023.

Rok za podnošenje prijava za bilateralne projekte sa Narodnom Republikom Kinom je do 31.05.2020. http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-narodnom-republikom-kinom/

Rok za podnošenje prijava za bilateralne projekte sa Republikom Indijom je do 31.07.2020. http://www.mpn.gov.rs/produzen-rok-za-prijavljivanje-projekata-na-konkurs-za-sufinansiranje-naucne-i-tehnoloske-saradnje-izmedju-republike-srbije-i-republike-indije-za-period-2021-23-godine/

Obaveštenje o nastavku javnog poziva „Dokaz koncepta“

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije je nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji doneo odluku o nastavku javnog poziva za Program dokaza koncepta. Kroz ovaj program istraživači dobijaju podršku da dokažu da će iz istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu. Novi rok za dostavljanje prijava je 15.06.2020. Sva pitanja u vezi sa programom Dokaz koncepta možete poslati putem elektronske pošte: poc@inovacionifond.rs

Mere bezbednosti za zaposlene u IHTM-u

U prilogu su Mere bezbednosti za zaposlene u IHTM-u radi sprečavanje pogoršanja epidemiološke situacije nakon ukidanja vanrednog stanja.

pdfMere bezbednosti za zaposlene u IHTM-u

Obaveštenje za istraživače - odluka o navođenju zahvalnice u publikacijama

U prilogu je odluka o navođenju zahvalnice tokom 2020. godine u svim publikacijama čiji su autori istraživači stalno zaposleni u NU IHTM.

pdfOdluka zahvalnica.pdf

Obaveštenje o pozivu "The ANSO Scholarship for Young Talents"

Od prošle godine Univerzitet u Beogradu nalazi se u članstvu međunarodne mreže Alliance of International Science Organizations (ANSO) - http://www.anso.org.cn/  U prilogu se nalazi  obaveštenje o pozivu "The ANSO Scholarship for Young Talents".

Detalji poziva se mogu videti na: http://www.anso.org.cn/programmes/talent/scholarship/. Rok za podnošenje prijava za studente je 30.04.2020. Rok za podnošenje preporuka od strane ANSO članica je 07.05.2020.

pdfAsno letter.pdf

Konferencija ELMINA2020 se odlaže za sledeću godinu

Usled trenutne pandemije i nesigurnosti kada će ista biti gotova i koliko će biti potrebno da se efikasni lekovi i/ili vakcina protiv covid-19 plasiraju široj javnosti, konferencija ELMINA2020 (https://elmina.tmf.bg.ac.rs/)  se odlaže za sledeću godinu.
Rezonovanje je - BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU!

Obaveštenje o otvorenom pozivu za bilateralne projekte sa Saveznom Republikom Nemačkom

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) je objavilo Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2021-2023. Rok za podnošenje prijava je do 30.06.2020. godine. Detalje poziva možete videti na sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs/ministar-prosvete-nauke-i-tehnoloskog-razvoja-republike-srbije-u-saradnji-sa-nemackom-sluzbom-za-akademsku-razmenu-deutscher-akademischer-austauschdienst-daad-raspisuje-konkurs-za-razmenu-ucesnika/