IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Novosti

Obaveštenje - novi statut IHTM-a

Upravni odbor Univerziteta u Beogradu – Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju doneo je 30.07.2020, nakon pribavljene saglasnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (110-00-187/2020-14 od 29.06.2020.) novi Statut Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Statut IHTM-a, odluka Upravnog odbora i Saglasnost nadležnog ministarstva se nalazi u prilogu ovog obaveštenja, kao i na internet strani Pravna akta IHTM-a.  

pdfStatut IHTM

pdfOdluka Upravnog odbora

pdfSaglasnost nadležnog ministarstva

Obaveštenje - produžen rok za podnošenje predloga projekata u okviru programa "Ideje" Fonda za nauku

Fond za nauku Republike Srbije je produžio rok za prijavu predloga projekata u okviru programa Ideje - http://fondzanauku.gov.rs/2020/07/ideje-produzenje-roka/ Rok za podnošenje prijava se produžava za 60 dana u odnosu na dosadašnji rok. Rok je produžen imajući u vidu otežanu zdravstvenu situaciju na teritoriji Republike Srbije usled epidemije COVID-19 koja je uzrokovala velike poteškoće u pripremi Predloga projekata, kao i otežanu realizaciju svih elemenata Javnog poziva i Programa Ideje koji se ne mogu završiti u predviđenim rokovima.  Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 7.10.2020. do 15h po srednjeevropskom vremenu.

Sve informacije o programu Ideje i o aktuelnom pozivu, kao i pitanja i odgovore sa Otvorenih vrata Fonda za nauku, mogu se naći na sajtu Fonda za nauku: http://fondzanauku.gov.rs/2020/03/ideje/

Obaveštenje – Paris Region Fellowship Programme

U okviru COFUND projekta u Francuskoj otvoren je prvi poziv za post-doktorsko usavršavanje istraživača -  Fellowship program Paris-Region-FP  (13 tematskih oblasti): https://parisregion.eu/parisregionfp.html#what-is Rok za prijave je 21.10.2020.

Obaveštenje – Preventivne mere

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu je Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je obavezujući za sve zaposlene u svim prostorijama NU IHTM, na osnovu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije bolesti ( „Sl.glasnik RS“ br. 94/2020).

pdfPlan za sprečavanje epidemije covid-19.pdf

pdfUPUTSTVA Corona virus.pdf

Obaveštenje - Anketa Fonda za nauku

Na sajtu Fonda za nauku Republike Srbije možete naći anketu o dodatnom pomeranju roka za prijave predloga projekata u okviru programa „Ideje“. Obaveštenje Fonda možete videti na sledećem LINKU, a anketu popuniti na sledećem LINKU. Anketa se popunjava individualno i biće aktivna do 20.07.2020. do ponoći. Rezultati ankete nisu obavezujući za Fond za nauku, ali će biti jedan od faktora na osnovu kojih će se razmatrati eventualno pomeranje i novi datum za zatvaranje poziva.

Obaveštenje o otvorenom pozivu za bilateralne projekte sa Republikom Mađarskom

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za istraživanje, razvoj i inovacije Mađarske je objavilo Konkurs za unapređenje i podršku mobilnosti istraživača u okviru bilateralne naučno-tehnološke saradnje za projektni period 2021-2022. godine. Rok za podnošenje prijava je do 24.09.2020. godine. Detalje poziva možete videti na sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs/ministarstvo-prosvete-nauke-i-tehnoloskog-razvoja-republike-srbije-u-saradnji-sa-nacionalnom-sluzbom-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije-madjarske-raspisuje-osmi-konkurs-za-unapredjenje-i-podrsku-mob/

Otvaranje poziva za prijavu za mobilnost u okviru Erasmus+ programa

U prilogu je obaveštenje Erazmus+ tima Univerziteta u Beogradu   (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact) o pozivima za prijavu za individualnu mobilnost u okviru Erazmus+ programa koji će tokom leta i jeseni biti otvoreni na platformi za mobilnost Univerziteta u Beogradu – MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/ ), kao i o važnim izmenama i novim pojedinostima vezanim za objavljivanje konkursa i prijavljivanje za individualne mobilnosti. Ove izmene i nova pravila važiće od 15.07.2020, kada se očekuje i otvaranje poziva za prijavu na platformi.

pdfDopis članicama UB - otvaranje novog poziva za individualne mobilnosti Erasmus

BOSS platforma - alati za testiranje komercijalnog potencijala istraživanja

Drage koleginice i kolege,

U cilju razvoja preduzetničkog duha i omogućavanja uspešnog kreiranja i transfera inovacija iz akademije u privredu, kreirani su inovativni alati za pružanje podrške studentima, nastavnicima i istraživačima u procesu indentifikacije, razvoja, i komercijalizacije poslovnih prilika.

Alati namenjeni samoproceni, razvoju, i razradi poslovnih prilika su dostupni na otvorenoj, višejezičnoj veb platformi (BOSS platformi), i upotpunjeni su raznovrsnim edukativnim materijalom dostupnim u video i pdf formatu.

Korišćenje alata i materijala je besplatno, a dostupni su na srpskom, engleskom, italijanskom, i francuskom jeziku.

Kako je upotreba platforme sastavni deo procedura vezanih za postupak komercijalizacije rezultata naučno-istraživačkog rada zaposlenih na članicama Univerziteta u Beogradu, molimo vas da se regisrujete na platformi dostupnoj na https://bossplatform.rect.bg.ac.rs/  testirate i razvijate vaše ideje na istoj.

Za sve dodatne informacije, kao i organizaciju konsultacija i radionica za razvoj poslovnih prilika se možete obratiti timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, na e-mejl ctt@rect.bg.ac.rs

BOSS platforma je razvijena od strane Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Liježu, i META Grupe u okviru projekta “Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem” koji se finansira kroz Erazmus + program Evropske unije. Više informacija o samom projektu možete pronaći na http://www.boss.rect.bg.ac.rs/ .

Sporazum šest instituta od nacionalnog značaja

Šest instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju udružili su se i potpisali sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji. Dokument su potpisali direktori svih šest akreditovanih instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju: Institut za fiziku u Beogradu, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut za nuklearne nauke "Vinča" i Institut za medicinska istraživanja.

Sporazum je zaključen na pet godina i njime se ozvaničava postojeća saradnja i stvara osnova za njeno proširivanje i unapređenje, uz uvažavanje međusobnih interesa, definiše se zajednički rad na planiranju i realizaciji naučnih programa kroz učešće istraživača iz ovih ustanova, zajedničko korišćenje opreme u te svrhe, kao i prezentacija postignutih rezultata. Cilj sporazuma je i da ojača društvenu relevantnost prirodnih nauka.

Sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji šest instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju je propraćen u velikom broju medija, kao što su: National Geographic Srbija (https://www.nationalgeographic.rs/vesti/15322-sporazum-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja.html), N1 (http://rs.n1info.com/SciTech/a605780/Udruzilo-se-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja-za-Srbiju.html ), Danas (https://www.danas.rs/drustvo/potpisan-sporazum-o-saradnji-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja/), Radio-televizija Vojvodina (https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sporazum-o-saradnji-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja_1130828.html).

Nove vrste silikatnih algi za floru Srbije

U parku prirode „Rusanda” u Melencima kraj Zrenjanina, u okviru projekta „Developing the base for soda pan research at ecosystem level“ u kome učestviju naše kolege  dr Danijela Vidaković i dr Miloš Ćirić, koordinator projekta, nađene su vrste silikatnih algi koje su nove za floru Srbije. Utvrđeno je prisustvo dva nova roda i oko 15 novih vrsta razdela Bacillariophyta za floru Srbije. Istraživanje je obavljeno tako da se ne uznemiri živi svet Parka prirode i ne podstakne širenje invazivnih vrsta.

Više detalja o vesti, kao i fotografije sa terenskih istraživanja mogu se videti na sajtu ustanove „Rezervati prirode Zrenjanin” (https://www.rezervatiprirode.com/index.php/vesti/aktuelne/26-05-2020). Vest je objavljena I u listu “Politika” (http://www.politika.rs/sr/clanak/454943/Nove-vrste-silikatnih-algi-otkrivene-u-Parku-prirode-Rusanda).