IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Novosti

COST trening škola, 16-20 Mart, 2020, Beograd

Poštovane kolege,

Zadovoljstvо nam je da objavimo da ce druga COST Chemobrionics trening  škola pod nazivom "Multiskalno modelovanje osobina jedinjenja: od izolovanih molekula do 3D materijala" održati u Beogradu  od 16-20  Marta, 2020. Očekuje se učešće do 17 polaznika iz inostranstva  i dodatnih 7 studenata iz Beograda. Za školu se mogu prijaviti doktoranti, post-doktoranti, kao i zaposleni naučnici. Trening škola će pokriti teme kao sto su  fizički i hemijski aspekti multiskalnog modelovanja čvrstih materijala, tečnosti, biopolimera, fluid-strukturnih interakcija, sa fokusom na formiranje bioloških i biomimetickih mikrotubularnih struktura, upotrebi DFT i drugih metoda u mineralogiji i za karakterizaciju bioloških materijala, kao i za karakterizaciju procesa adsorpcije / desorpcije.
Detaljnija obaveštenja o školi, temama, predavačima  i načinu prijavljivanja nalaze se na:
http://www.trainingschool.in.rs  (kontakt email: tsbelgrade2020@gmail.com).

Rok za prijavu je 25 Januar 2020.

U ime organizacionog  komiteta,

Sonja Grubišić

---------------------------------
Naučni organizacioni komitet,
Julyan Cartwright (U Granada, Facultad de Ciencias, Campus Fuentenueva)
Sonja Grubišić (U Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy)
Majdi Hochlaf (U Paris Est, Multiscale Modeling and Simulation Laboratory)
Igor Franović  (U Belgrade, Institute of Physics)
Claro Ignacio SAINZ DÍAZ (U Granada, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra)

Potpisana Deklaracija o proglašenju 2020. za Godinu elektrohemije u Srbiji

logo godina elektrohemije

29. novembra 2019. godine 13 naučnih institucija i društava iz Srbije potpisalo je zajedničku Deklaraciju o proglašenju 2020. za GODINU ELEKTROHEMIJE u Srbiji.
Jedan od potpisnika deklaracije je IHTM.

Elektrohemijska nauka u Republici Srbiji dugi niz godina postiže značajne rezultate. Od prvih eksperimenata koje je krajem 19. veka izvodio prof. Sima Lozanić, preko profesora Pante Tutundžića i akademika Aleksandra Despića, Dragutina Dražića i Milenka Šušića koji su bili začetnici i osnivači takozvane Beogradske elektrohemijske škole sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka, do brojnih današnjih elektrohemičara izniklih iz te škole, srpska elektrohemija je bila planetarno prepoznatljiva i dala je izuzetan doprinos ukupnom razvoju ove nauke u svetu. I pored toga, ostala je skoro neznana u široj javnosti, posebno među mladima koji se vrlo retko odlučuju da se posvete elektrohemiji.

Odraz napora srpskih elektrohemičara da srpsku elektrohemiju vrate u vrh ove naučne oblasti, ali i ugleda koji ona ima u svetu, svakako je i odabir Beograda za domaćina 71. godišnjeg sastanka Međunarodnog elek­trohemijskog društva (The International Society of Electrochemistry), od 30. avgusta do 4. septembra 2020. godine.

Značaj koji danas u svetu ima ova nauka pokazuje i upornost da se pronađu snažni, pouzdani i jeftini alternativni izvori energije, koji su, između ostalog, doveli do razvoja danas nezamenjivih litijum-jonskih baterija. Upravo pre nekoliko nedelja trojica naučnika najzaslužnijih za njihov razvoj, Džon B. Gudinaf (John B. Goodenough), M. Stenli Vitingam (M. Stanley Whittingham) i Akira Jošino (Akira Yoshino), dobili su Nobelovu nagradu za 2019. Jedan od dobitnika Npbelove nagrade, Stenli Vitingam biće gost Srbije i skupa u Beogradu i održati predavanje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i septembru ove godine

U želji da promovišu elektrohemiju, upoznaju najširu javnost u Srbiji sa ovim naučnim poljem i motivišu mlade da se bave ovom perspektivnom i veoma važnom naukom, a imajući u vidu održavanje najvećeg svetskog skupa u ovoj naučnoj u našoj zemlji,

Društvo fizikohemičara Srbije (DFHS),

Društvo za istraživanje materijala Srbije,

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI), Univerzitet u Beogradu,

Institut za nuklearne nauke Vinča (INN Vinča), Univerzitet u Beogradu,

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM), Univerzitet u Beogradu,

Institut tehničkih nauka Srpske akademija nauka i umetnosti (ITN SANU),

Inženjersko društvo za koroziju (IDK),

Savez hemijskih inženjera Srbije (SHI),

Srpsko hemijsko društvo (SHD),

Tehnološko-metalurški fakultet (TMF), Univerzitet u Beogradu,

Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala (UISKOZAM),

Fakultet za fizičku hemiju (FFH), Univerzitet u Beogradu, i

Centar za promociju nauke (CPN)

doneli su zajedničku Deklaraciju o proglašenju 2020. za Godinu elektrohemije u Srbiji. Potpisnici Deklaracije su se obavezali da će tokom 2020. godine u svim svojim aktivnostima povezanim sa elektrohemijom na prigodan način naznačiti da su te aktivnosti deo obeležavanja Godine elektrohemije, te da će na odgovarajući način isticati logo Godine elektrohemije.

Dopis Instituta i odgovor MPNTR vezano za angažovanje i finansiranje istraživača nakon navršenih 65 godina života

Opširnije...

Obaveštenje

Od avgusta meseca ove godine, NU IHTM je registrovan u sistemu kod National Institut of Healt (NIH). Na osnovu toga, Institut i istraživači zaposleni u Institutu mogu da učestviju kao partnerska institucija, odnosno kao saradnici na projektima i da budu rukovodioci projekata koji se finansiraju iz fondova NIH.

NU IHTM je registrovan pod zvaničnim imenom - Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, sa adresom Njegoševa 12, 11104 Beograd.

DUNS broj NU IHTM je 360347972

NCAGE/CAGE kod NU IHTM je A0S1S

Kontakt osoba za održavanje naloga kod NIH je Dr Dejan Opsenica (dopsen@chem.bg.ac.rs), i on je takođe ovlašćen za otvaranje ličnih naloga istraživača [budućih rukovodioca projekata (PI) finanasiranih iz NIH fondova] u sistemu eRA Commons.  

pdfCapability Statement.pdf

CapabilityStatement

 

 

Training school “Urban wetlands – challenges and opportunities” održaće se u periodu 9.-11. jun 2020. godine

Opširnije...

NU IHTM se aktivno uključio u COST akciju 18112

NU IHTM se aktivno uključio u COST akciju 18112 “Mechanochemistry for Sustainable Industry”.

Sastanak akcije „1st Community Building Meeting“ je održan u Berlinu 15-16.07.2019. Više informacija je dostupno na  https://www.cost.eu/actions/CA18112/#tabs|Name:overview

cost

NU IHTM se aktivno uključio u COST akciju 18125

NU IHTM se aktivno uključio u COST akciju CA 18125 “Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences”.

Prvi sastanak akcije je održan u Briselu, 30.04.2019. Više informacija dostupno je na https://www.cost.eu/actions/CA18125/#tabs|Name:overview

cost18125

 

„RISK-BENEFIT IN FOOD SAFETY AND NUTRITION“ letnja skola u organizaciji EFSA

Drage kolege,

posredstvom Uprave za veterinu, stigla je informacija o mogućnosti učestvovanja istraživača na letnjoj školi „RISK-BENEFIT IN FOOD SAFETY AND NUTRITION“ koju organizuje Evropski organ za bezbednost hrane (EFSA) u periodu 11-13 juna 2019. godine u Parmi.

Zahvaljujući partnerstvu IHTM i EFSA, a posredstvom Uprave za veterinu, nasi istraživači mogu se prijaviti za besplatno učestvovanje u letnjoj školi. Rok za prijavu je 30. mart 2019. godine.

http://www.parmasummerschool.unipr.it/

NU IHTM је upisan na listu partnera EFSA

Drage kolege,

zahvaljujući statusu kandidata za pristupanje EU otvorena je mogućnost našeg učestvovanja u predpristupnim programima Evropskog organa za bezbednost hrane (European Food Safety Authority - EFSA) sa ciljem:

- Povezivanje stručnog i naučnog kadra kroz nacionalnu mrežu, a zatim i mrežu EFSA.

- Razvijanje sistema za razmenu podataka u vezi zoonoza, antimikrobne rezistencije i bolesti prenosivih hranom;

- Podizanje nacionalnih kapaciteta za procenu rizika i komunikaciju rizicima;

- Povezivanje projekata EFSA i zemalja članica sa predpristupnim zemljama u cilju podizanja spremnosti regiona za suočavanje sa rizicima u hrani;

Više informacija dostupno je preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/component/content/article/627

IHTM je upisan na listu partnera EFSA kao neprofitni partner sa kompetencijama u oblasti: aditiva za hranu, enzima, hemijske kontaminacije hrane, dietetskih proizvoda, alergena, nove hrane, zaštite životne sredine, nanotehnologije i novih rizika. Naše naučne aktivnosti i tehničke aktivnosti iz oblasti rada EFSA obuhvataju i prikupljanje i analizu podataka u vezi sa identifikacijom rizika, procenu rizika, analize hrane za ljude i životinje, naučne i tehničke studije.

Ukoliko imate interes za saradnju, ideje, pitanja i inicijative molim pišite na elektronsku adresu (uros@chem.bg.ac.rs) kako bismo skupa koordinirali doprinos naše institucije.

docxVesti iz EFSA

S pozdravom,
Uroš Anđelković
IHTM - Centar za hemiju