IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Novosti

Uspeh naših saradnika - projekat „PAMD - Practical Applications of Molecular Dynamic Simulations“ odobren za finansiranje u okviru Programa saradnje sa dijasporom Fonda za nauku

U okviru „Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja“ Fonda za nauku Republike Srbije, odobren je za finansiranje i projekat „PAMD - Practical Applications of Molecular Dynamic Simulations“ koji je predložila koleginica dr Milana Zarić. Partner iz dijaspore je dr Jovan Dragelj sa Technische Universität Berlin, Nemačka.

Čestitamo kolegama na dobijenom projektu i i želimo im puno uspeha u realizaciji planiranih istraživanja!

Obaveštenje - Konkurs za Danubius Young Scientist Award 2020

Obaveštavamo Vas da je raspisan konkurs za Danubius Young Scientist Award za 2020. godinu. Detalje i uslove konkursa možete pogledati na http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php. Kandidata/kandidatkinju predlaže njegova/njena matična članica Univerziteta u Beogradu, odnosno Institut. Molimo sve zainteresovane kolege da najkasnije do 08.04.2020. pošalju sva potrebna dokumenta na e-mail adresu: NV@ihtm.bg.ac.rs.

Obaveštenje - Inovacioni vaučeri i program „Dokaz koncepta“ privremeno obustavljeni

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije je u skladu sa trenutnom situacijom proglasio moratorijum na sve aktivnosti u okviru programa „Dokaz koncepta“ i Inovacionih vaučera (http://www.inovacionifond.rs/info/inovacioni-vauceri-i-program-dokaz-koncepta-privremeno-obustavljeni).

Javni poziv za „Dokaz koncepta“ se privremeno zaustavlja. Obaveštenje o nastavku javnog poziva biće istaknuto na sajtu Fonda za inovacionu delatnost: http://www.inovacionifond.rs/

Javni poziv za inovativne projekte koji će pomoći u suzbijanju efekata pandemije COVID-19 biće otvoren do utorka 24.03.2020. u 13h (http://www.inovacionifond.rs/info/javni-poziv-za-suzbijanje-efekata-pandemije-covid-19-otvoren-do-utorka-24-marta-do-13-casova).

Poziv za učešće na konferenciji ELMINA2020

Srpska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom, Univerziteta u Beogradu, Vas poziva na drugu međunarodnu konferenciju „Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2020“, koja će se održati od 14. 9. 2020. do 18. 9. 2020. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Prezentacije na konferenciji će biti plenarne (po pozivu), a ostale učesnike pozivamo da pošalju apstrakte za oralne ili poster prezentacije. Fokus konferencije ELMINA2020 će biti na metodama elektronske mikroskopije primenjenim u nanonaukama i nanotehnologijama (fizika, hemija, nauka o materijalima, geologija i biomedicinske nauke).

Za više informacija, uključujući i impozantnu listu plenarnih predavača po pozivu, posetite http://elmina.tmf.bg.ac.rs ili nas kontaktirajte preko izvršnog organizatora konferencije mice@panacomp.net

Uspeh naših saradnika – bilateralni projekat između Republike Srbije i Republike Slovenije Geohemijski pristup u ispitivanju karakteristika terapeutskih peloida banja Srbije i Slovenije odobren za finansiranje

U okviru poziva za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period 2020-2021 odobreno je 50 projekata od prijavljenih 176 predloga koji su zadovoljavali uslove konkursa. Među odobrenim projektima je i projekat  Geohemijski pristup u ispitivanju karakteristika terapeutskih peloida banja Srbije i Slovenije koji je predložila koleginica Dr Aleksandra Šajnović.

Čestitamo koleginici dr Aleksandri Šajnović i njenom timu na dobijenom bilateralnom projektu i želimo im puno uspeha u realizaciji planiranih istraživanja!

Otvoren javni poziv Fonda za nauku Republike Srbije za program Ideje

Fond za nauku Republike Srbije raspisao je javni poziv za prijavu naučno-istraživačkih projekata u okviru Programa Ideje. Prijave predloga projekata na ovaj javni poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi, najkasnije 11.06.2020. godine do 15 časova po srednjoevropskom vremenu, popunjavanjem projektne prijave preko portala za eUpravu Republike Srbije. Sve informacije o Programu mogu se naći na sajtu Fonda za nauku (http://fondzanauku.gov.rs/2020/03/ideje/). Konkursna dokumentacija se nalazi na linku: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/Projektna_dokumentacija_Program_IDEJE.zip

Program Ideje podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim naučnim oblastima i nema unapred zadate teme. Program Ideje se realizuje u okviru četiri potprograma za razvoj naučnih istraživanja u sledećim naučnim oblastima: 1) prirodne nauke i matematika; 2) tehničko-tehnološke nauke; 3) (bio)medicinske nauke; i 4) društvene i humanističke nauke. Trajanje projekata je do tri godine (36 meseci). Budžet dostupan za ostvarivanje ovog javnog poziva je 24.000.000 evra.

Program Ideje će omogućiti finansiranje projekata koji se baziraju na izvrsnim idejama koje mogu u budućnosti imati značajni uticaj na razvoj nauke i istraživanja, privrede i/ili društva u celini, uključivanje izvrsnih istraživača u naučnoistraživački rad, jačanje profesionalnih kapaciteta istraživača i stvaranje novih projektnih timova. Program Ideje omogućava istraživačima da definišu sopstvene programe istraživanja, da oforme sopstvene timove i da sarađuju sa odgovarajućim laboratorijama, istraživačkim centrima i privredom u Srbiji i u svetu.

Uspeh naših saradnika – projekat Gramulsen odobren za finansiranje u okviru Promis poziva Fonda za nauku

Fond za nauku Republike Srbije je objavio konačnu listu projekata koji će biti finansirani u naredne dve godine u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača (Promis). Među 59 odobrenih projekata je i projekat dr Marka Spasenovića i njegovog tima - Gramulsen - Graphene-based Wearable Multiparameter Sensor.

Promis je prvi program koji finansira Fond za nauku Republike Srbije i namenjen je izvrsnim projektima mladih istraživača. Evaluacija projekata se odvijala u dve faze i ocenjivani su izvrsnost, uticaj i realizacija. Na javnom pozivu prijavljeno je 585 predloga projekata, u prvi stepen evaluacije je prošlo 454 projekata, od kojih je u drugi stepen upućen 121 projekat.

Čestitamo kolegi dr Marku Spasenoviću i njegovom timu na dobijenom projektu i želimo im puno uspeha u realizaciji planiranih istraživanja!

Uspeh naših saradnika – bilateralni projekat između Republike Srbije i Republike Portugal Water and sediment fluxes within urban and peri-urban areas odobren za finansiranje

U okviru poziva za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal za period 2020-2021 odobreno je 12 projekata od prijavljenih 78 predloga koji su zadovoljavali uslove konkursa. Među odobrenim projektima je i projekat Tok vode i sedimentnog materijala unutar urbanih i periurbanih područja/Water and sediment fluxes within urban and peri-urban areas  koji je predložila koleginica Dr Milica Kašanin-Grubin.

Čestitamo koleginici dr Milici Kašanin-Grubin i njenom timu na dobijenom bilateralnom projektu i želimo im puno uspeha u realizaciji planiranih istraživanja!

Obaveštenje o otvorenom pozivu „Dokaz koncepta“

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije raspisao je novi javni poziv za Program dokaza koncepta.  Kroz ovaj program istraživači dobijaju podršku da dokažu da će iz istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu. Poziv je otvoren do 28.04.2020. godine.
Detalje poziva možete videti na: http://www.inovacionifond.rs/info/raspisan-novi-javni-poziv-za-dokaz-koncepta