IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

OI 172053 “Bioaktivni prirodni proizvodi samoniklih, gajenih i jestivih biljaka: određivanje struktura i aktivnosti”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u  Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Institut za proučavanje lekovitog bilja “Josif  Pančić” u Beogradu
  • Institut za multidisciplinarana istraživanja Univerziteta u Beogradu
  • Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Vlatka Vajs, naučni savetnik

Tema i cilj projekta:

Planirano je sistematsko prikupljanje samoniklog bilja sa različitih lokaliteta Srbije i okruženja, najčešće endemskih vrsta, koje bi na osnovu hemotaksonomskih i etnomedicinskih saznanja bile potencijalni izvor lekovitih sastojaka. Predviđeno je ispitivanje sledećih familija (rodova): ASTERACEAE (Achillea, Amphoricarpos, Anthemis, Centaurea, Senecio, Helichrysum), APIACEAE (Seseli), GENTIANACEAE (Gentiana), BORAGINACEAE (Rindera), EUPHORBIACEAE (Euphorbia), DIPSACACEAE (Cephalaria) i BETULACEAE (Alnus). Planira se ispitivanje i nekih drugih izvora farmakološki aktivnih supstanci kao što su npr. jestive bobice iz samoniklog i kultivisanog biljnog materijala (ribizle, maline, kupine, plodovi duda i grožđa), za koje je poznato, na osnovu dosadašnjih radova, da sadrže visoku koncentraciju bioaktivnih supstanci, među kojima polifenoli (snažni antitioksidansi) zauzimaju značajno mesto. Za izdvajanje čistih jedinjenja biće korišćene najrazličitije hromatografske tehnike, a čista jedinjenja biće okarakterisana modernim spektroskopskim metodama: (IR, NMR, LC/DAD/MS, GC, GC/MS, UV). Naglasak će biti na 2D NMR metodama i tandem masenoj spektrometriji (LC/MS/MS i GC/MS/MS). Čista jedinjenja biće testiranana na sledeće biološke aktivnosti: antioksidativnu, antibakterijsku, antigljivičnu, toksičnost prema sonom račiću Artemia salina, citotoksičnu (tubulin, humane maligne ćelijske linije), potencijal za reverziju ""multidrug"" rezistencije kod tumorskih ćelija, i hromozomske aberacije.