IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Superkondenzatori visoke snage zasnovani na grafen/pseudokapacitivnim materijalima

Projekat bilateralne saradnje Srbija-Hrvatska

Vreme realizacije: 2016-2017

Realizatori:

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Centar za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu,Srbija

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska

SRPSKI RUKOVODILAC PROJEKTA: Dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik

HRVATSKI RUKOVODILAC PROJEKT: Dr Marijana Kraljić Roković, docent

SRPSKA ISTRAŽIVAČKA GRUPA:

Dr Vladimir Panić, naučni savetnik

Milica Košević, istraživač saradnik 

Gavrilo Šekularac, istraživač saradnik (Dr Sanja Eraković, naučni saradnik)*

Marijana Pantović, istraživač pripravnik

*Zbog odsustva zbog doktorskih studija u Sloveniji, Sanja Eraković menja Gavrila Šekularca

HRVATSKA ISTRAŽIVAČKA GRUPA:

Dr Zoran Mandić, vanredni profesor

Dr Suzana Sopčić, znanstveni novak

Denis Sačer, Stručni suradnik

Gabrijela Ljubek, Asistent

RuO2