IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka usluga - Usluga osiguranja zaposlenih JNMV 3/17

Naručilac

(JN br. 3/2017) - Postupak u toku

datum unosa: 29.05.2017.

datum posednje izmene: 14.06.2017.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka usluge
Vrsta postupka Javna nabavka usluge male vrednosti
Vrsta predmeta Usluga
Predmet Nabavka usluge male vrednosti
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 66510000 - usluga osiguranja
Rok za podnošenje ponuda 08.06.2017. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 08.06.2017. u 13:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

29.05.2017.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 29.05.2017
PITANjE 1  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 14.06.2017.
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU  13.06.2017.