IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NABAVKA TONERA

Naručilac

(JN br. 5/17) - Postupak u toku

datum unosa: 01.12.2017.

datum posednje izmene: 14.12.2017.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 30125110 – toner za laserske štampače i telefaks mašine
Rok za podnošenje ponuda 11.12.2017. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 11.12.2017. u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

01.12.2017.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena

01.12.2017.

04.12.2017

docOdgovor na pitanje ponuđača - 1 04.12.2017.
docOdgovor na pitanje ponuđača - 2 04.12.2017.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 14.12.2017.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU