IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA LABORATORIJSKIH UREĐAJA, DELOVA I OPREME JNMV 7/17

Naručilac

(JN br. 7/17) - Postupak u toku

datum unosa: 18.12.2017.

datum posednje izmene: 04.01.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 38000000 – laboratorijska, optička i precizna oprema (sem naočara)
Rok za podnošenje ponuda 26.12.2017. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 26.12.2017 u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

18.12.2017.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 18.12.2017.
docKONKURSNA DOKUMENTACIJA - IZMENJENA 21.12.2017.
pdfObaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda JN 7/17 19.12.2017.
pdfOBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNŠENJE PONUDA 21.12.2017.
docOdgovor na pitanje ponuđača - 1 21.12.2017.
docOdgovor na pitanje ponuđača - 2 21.12.2017.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 04.01.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU