IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGA OSIGURANjA ZAPOSLENIH JNMV 5/18

Naručilac

(JN br. 5/18) - Postupak u toku

datum unosa: 20.08.2018

datum posednje izmene: 29.08.2018
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka usluge
Vrsta postupka Javna nabavka usluge male vrednosti
Vrsta predmeta Usluga
Predmet Nabavka usluge male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 66510000 – usluga osiguranja
Rok za podnošenje ponuda 28.08.2018. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 28.08.2018. u 15:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

20.08.2018.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 20.08.2018.
 
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 29.08.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU