IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBRA MALE VREDNOSTI - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA JNMV 10/18

Naručilac

(JN br. 10/18) - Postupak u toku

datum unosa: 14.12.2018.

datum posednje izmene: 24.12.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki Registratori od hartije ili kartona, računovodstvene knjige, fascikle,obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal - 22800000, Kancelarijski materijal - 30192000, Sitna kancelarijska oprema - 30197000, Pisma, koverte - 30199210
Rok za podnošenje ponuda 24.12.2018. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 24.122018. u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

14.12.2018.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA - NOVA
Ispravljena tehnička greška u vezi sa dodatnim uslovom, strana 10, glava 4, stav 1.2, umesto 2016, potrebno je da stoji 2017. godina

14.12.2018.

18.12.2018.

 
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 24.12.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU