IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBRA - NABAVKA TONERA JNMV 1/19

Naručilac

(JN br. 1/19) - Postupak u toku

datum unosa: 26.02.2019.

datum posednje izmene: 11.03.2019.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 30125110 Toner za laserske štampače i telefaks mašine
Rok za podnošenje ponuda 08.03.2019. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 08.03.2019. u 13:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

26.02.2019.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 26.02.2019.
pdfOBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA 05.03.2019.
Odgovor na pitanje ponuđača  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 11.03.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU