IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

OTVORENI POSTUPAK - RADOVI NA ZAMENI VERTIKALNE STOLARIJE JNR-OP-broj 01/19

Naručilac

(JN br. JNR-OP-1/19) - Postupak zaključen

datum unosa: 15.05.2019.

datum posednje izmene: 08.08.2019.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka radova
Vrsta postupka Javna nabavka radova male vrednosti
Vrsta predmeta Radovi
Predmet Nabavka radova male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 45454000 – radovi na rekonstrukciji; 44140000-proizvodi povezani sa građevinskim materijalom
Rok za podnošenje ponuda 24.06.2019. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 24.06.2019. u 15:00h 

 

Dokumenta     

pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

pdfOBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

pdfOBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA - 18.06.2019.

 

15.05.2019.

14.06.2019.

18.06.2019.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmena 2

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmena 18.06.2019

15.05.2019.

29.05.2019.

07.06.2019.

18.06.2019.

pdfOdgovor na pitanje ponuđača

pdfOdgovor na pitanje ponuđača - 2

13.06.2019.

13.06.2019.

pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 17.07.2019.
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 08.08.2019.