IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka dobra - Nabavka standardnih hemikalija JNMV 4/16

Naručilac

(JN br. 4/16 ) - Postupak okončan

datum unosa: 21.06.2016.

datum posednje izmene: 
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

NABAVKA STANDARDNIH HEMIKALIJA
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka standardnih hemikalija
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 2400000 - nabavka hemijskih sredstava
Rok za podnošenje ponuda 1.7.2016. do 12.00 
Javno otvaranje ponuda 1.7.2016. u 14.00 
Dokumenta      POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
pdfPoziv za podnošenje ponuda.pdf
 

21.06.2016.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
docKonkursna dokumentacija
21.06.2016.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena
docKonkursna dokumentacija - izmenjena
24.06.2016.

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 2 
pdfOdluka o obustavi postupka, Partija 2

15.7.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA
pdfOdluka o dodeli Ugovora
15.07.2016.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5

01.08.2016.